Klimaatwandeling door Wolfhaag

Datum
2 juni 2024
10:00 - 12:00 uur
Locatie

Parkeerstrook langs Schuttebergsweg in Vaals (nabij kruising met Meelenbroekerweg)
6291 NG Vaals
Nederland

Inschrijving
Het formulier is gesloten.
Contactpersoon
Het Geuldal heeft als gevolg van klimaatontwrichting steeds vaker te maken met wateroverlast en verdroging. De extreme hoogwatersituatie in de zomer van 2021 en meerdere droge periodes maken ons duidelijk dat we gebaat zijn bij een klimaatrobuust beekdal. Daarmee kunnen we toekomstige wateroverlast

Deelname is gratis en uitsluitend voor deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Maximaal twee personen per aanmelding. Maximaal 30 personen per struintocht. Vol is helaas ook echt vol.

ARK maakt zich samen met (natuur)partners sterk om de regendruppel daar waar deze valt zo lang mogelijk vast te houden. Dit doen we op verschillende manieren. Zo zijn in de afgelopen jaren in het Geuldal vele kilometers aan drainages onklaar gemaakt. Dit zorgt ervoor dat water zich in de bodem verspreidt en zo beschikbaar is voor vegetatie en gewassen, in plaats van versneld via een ondergronds buizensysteem afgevoerd wordt waardoor wateroverlast kan ontstaan.

Behalve regenwater wordt ook kwelwater (mineralenrijk grondwater) door drainages afgevangen en afgevoerd. Dit kwelwater mag zich nu weer in de bodem van de graslanden verspreiden en aan de oppervlakte komen in natuurlijke laagtes. Waar kwelwater tot boven de bodem komt en het langer nat blijft, ontstaan groeiplekken voor soorten zoals echte dotterbloem, adderwortel, wolfspoot, moerasspirea, moerasvergeetmijnietje, veldrus, echte koekoeksbloem, watermunt, beekpunge, en kattenstaart. Een lust voor het oog en een paradijs voor vele soorten insecten en vogels. 

Het Geuldal heeft als gevolg van klimaatontwrichting steeds vaker te maken met wateroverlast en verdroging. De extreme hoogwatersituatie in de zomer van 2021 en meerdere droge periodes maken ons duidelijk dat we gebaat zijn bij een klimaatrobuust beekdal. Daarmee kunnen we toekomstige wateroverlast en verdroging helpen voorkomen. 

WATER ZOEKT WEER ZIJN EIGEN WEG

Tijdens deze excursie bezoekt u met Hettie Meertens van ARK Rewilding Nederland het natuurgebied de Wolfhaag en laat zij zien wat het effect is van het water vasthouden in de natuur, in de bovenloop van de Geul.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en voert ons door het glooiende landschap. 

VERTREKPUNT:

Parkeerstrook langs Schuttebergsweg in Vaals (nabij kruising met Meelenbroekerweg)

50.764655, 6.000047

TIP:

Trek laarzen aan of waterdichte schoenen

Deelname is gratis en uitsluitend voor deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Maximaal twee personen per aanmelding. Maximaal 30 personen per struintocht. Vol is helaas ook echt vol.

Meer informatie

Kennislinks