Struintocht riviernatuur Millingerwaard 22/3

Datum
22 maart 2024
14:00 - 16:30 uur
Locatie

Duffeltdijk
6579 JD Kekerdom
Nederland

Inschrijving
Inschrijven
Contactpersoon

De rivier is ook van ons!

Getekend - otter, steur & mens

We kijken terug op ruim 30 jaar natuurontwikkeling langs de rivieren, waarin ruimte voor natuur is samengegaan met ruimte voor maatschappelijke meerwaarde. Bescherming tegen overstroming én fantastische natuurbeleving. 

Samen met bevlogen ecologen van ARK leert u de dieren en planten en het wildernisgevoel van de riviernatuur beter kennen. 

Image
In de Millingerwaard is te zien hoe na 30 jaar natuurontwikkeling waterveiligheid én biodiversiteit samengaan.

Waarom juist nu op stap in de riviernatuur?

Onze overheid werkt met Integraal Riviermanagement aan een toekomstbestendig rivierengebied in 2050. Daarin worden beleidskeuzes gemaakt voor de inrichting en beheer van de grote rivieren in Nederland. ARK Rewilding Nederland wil graag laten zien hoe natuur kan helpen om veiligheid én natuurlijke rijkdom in een mooi landschap te combineren.

Natuur als bondgenoot voor 'riviermanagement'

Het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement dat naar verwachting momenteel publiekelijk ter inzage ligt, grijpt volgens een grote groep organisaties, waaronder WWF en ARK, nog niet genoeg kansen voor natuurherstel. Wij roepen overheden op om royaal te kiezen voor meer natuur en recreatiemogelijkheden in het rivierengebied. Zo maken we het rivierengebied robuust genoeg om een veranderend klimaat aan te kunnen, op een manier die goed is voor natuur en mens. In de Millingerwaard laten we, onder andere op deze struintocht, zien wat een prachtige en waardevolle natuur én veiligheid dit oplevert. 

Lees hier het manifest Ruimte voor Levende Rivieren https://www.levenderivieren.nl 

Hier vindt u ook meer informatie over de mogelijkheid om te reageren op het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement.