Over steur en andere trekkende vissen GECANCELED

Datum
25 mei 2024
13:00 - 15:00 uur
Locatie

Precieze locatie volgt
Afferdense en Deestse Waarden
6651 KB Druten
Nederland

Inschrijving
Inschrijven
Contactpersoon
Helaas moeten we deze excursie afzeggen wegens hoog water: Wandel op Wereld Trekvis-dag samen met ARK Rewilding Nederland langs de langste meestromende nevengeul van Nederland.

Deze excursie kan niet doorgaan vanwege de hoogwatergolf in de Rijn. We kunnen niet wandelen en ook de zeegtrek kan niet doorgaan met deze stroming. De hoogwatervluchtplaats voor de grote grazers en wilde dieren willen we niet verstoren met bezoek.

Twaalf soorten trekvissen leefden van oorsprong in de Nederlandse grote rivieren. Van de kleine stekelbaars tot de reuzen van de rivier: de steur. In de paaiperiode gebruiken vissen de rivier en beken om stroomopwaarts of juist stroomafwaarts te trekken. De steur is een van de soorten die zijn volwassen leven op zee zit, maar de rivier gebruikt om te paaien. Helaas is deze imposante vis zeventig jaar geleden uitgestorven in de Waal/Rijn. Nu onderzoeken verschillende organisaties samen of herintroductie mogelijk is. Door dammen te verwijderen en de sluizen tussen rivier en zee vaker te openen, bereiden we onze riviernatuur voor op de terugkeer van de soort. 
Trekvissen houden zich niet aan landsgrenzen, daarom werken we ook samen met Duitse organisaties aan een gezonde Rijn in het programma De Rijn verbindt.

In Nederland is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de rivieren. Hiervoor waren verschillende redenen zoals waterveiligheid, transport over water en het herstel van natuur. Door de aanleg van nevengeulen stroomt er meer water door de uiterwaarden. Goed nieuws voor de trekvissen en het andere onderwaterleven. Ook zijn in de nieuwe geulen zijn op diverse locaties bomen onder water gelegd. Door het inbrengen van rivierhout ontstaan er verschillende milieus en gradiënten in het water. Tijdens onze wandeling zullen we kijken hoe de natuur hierop heeft gereageerd.

Aan het eind van de excursie voor World Fish Migration Day zal er samen met RAVON (organisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) een 'zeeg' getrokken worden. Dit is een groot net dat over de bodem heen sleept. De gevangen vissen kunnen in een cuvet bekeken worden. Daarna geven we ze hun vrijheid weer terug!
Aan het eind van de excursie zal de RAVON-rondleider nog wat vertellen over het onderzoek naar paling en knak-aal.

Starttijd 13.00
duur: 1,5 tot 2 uur inclusief zeegtrekken

Je ontvangt een precieze locatie per e-mail in de week voor de excursie.

Image
De steur is hét boegbeeld van trekvissen