Buitenlessen

Sinds 1993 organiseert ARK in haar voorbeeldgebieden veldlessen voor de bovenbouw van basisscholen. Meer dan 160.000 kinderen én 40.000 begeleidende volwassenen zijn hierbij inmiddels vertrouwd gemaakt met spontane natuur, die zich vlak-bij-huis ontwikkelt. Ze hebben met hun neus bovenop de nieuwe ontwikkelingen gestaan. Met de voeten ‘in de klei’. Door rond te struinen en spannende opdrachten uit te voeren, die zijn toegespitst op de locatie. Natuurbeleving met lijf en leden.

Kinderen krijgen (via voorbereidende lessen in de klas) ook inzicht in de betekenis van wilde natuur in Nederland: van oases van groen in een stedelijk en ‘vol’ land. Van de noodzaak van robuuste natuur voor een blijvende en groeiende diversiteit aan soorten. En ze krijgen inzicht hoe ontwikkeling van spontane natuur samengaat met duurzame rivierveiligheid, met een klimaatbestendig Nederland. Grote onderwerpen, die we voor de kinderen begrijpelijk en beleefbaar proberen te maken. Met deze aanpak neemt ARK inmiddels een unieke plek in, in het educatieve aanbod van Nederland.

Image
Veldles langs de Grensmaas

Sponsor worden

ARK is een non-profitorganisatie, zonder structurele overheids- of donateurinkomsten. Om de drempel voor scholen zo laag mogelijk te houden willen we deelnamekosten voor buitenlessen beperken. Een goed project op poten zetten kost echter wel wat. Door bij te dragen aan de realisatie hiervan draagt u bij aan de betrokkenheid van de jeugd bij natuurontwikkeling in hun “achtertuin”. Bovendien draagt u bij aan het welzijn van de kinderen en bereikt u via hen vele leerkrachten en ouders. Wilt u ook bijdragen aan de betrokkenheid van de jeugd bij natuurontwikkeling in hun "achtertuin"? Neem dan contact op met Elma Duijndam.

Locaties

Op een aantal plekken in het land organiseert ARK zelf veldlessen. Op andere locaties zijn eerder ook veldlessen opgestart door ARK en zijn de buitenlessen inmiddels overgedragen en worden voortgezet door enthousiaste, goed getrainde medewerkers.

Actuele veldleslocaties

Eerdere veldleslocaties

Meer informatie

Downloads
  • Veldles
  • Veldles Oostvaardersbos
  • Veldles Leeuwense Waard
  • Veldles Oostvaardersbos