De Kleine Willemswaard in Tiel

Oostelijk van het stadscentrum van Tiel naast de haven, tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vijverberg licht een stuk uiterwaard: De Kleine Willemswaard. Voordat het kanaal werd gegraven was het de westpunt van de veel grotere Willemspolder.

Met het project FluviaTiel is het gebruik als landbouw gestopt. De Kleine Willemwaard is nu een heuse Stadswaard, een kruising tussen een natuurgebied en een park. Hier gaan nu hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie voortaan hand in hand.

De komende drie jaar zet ARK Rewilding Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat in dit gebied een nieuw natuurgericht beheer op, waarin vooral natuurlijk processen de hoofdrol hebben.

Het gebied

De Kleine Willemswaard is een overstromingsvlakte van de rivier de Waal bij hoogwater, maar het is ook een onderdeel van de stad zelf, een uitloopgebied vanuit het stadscentrum. Het is een gebied voor mensen die op zoek zijn naar ruimte, uitzicht, groen en frisse lucht. Deze stadswaard wordt een gebied van en voor riviernatuur waar natuurlijke processen voorgaan op agrarische doelen, waar ruimte is voor spontane natuur.

Image
Kleine willemswaard

Het gebied is onlangs verrijkt met meer ruimte voor water, door open gegraven oude geulbeddingen en het verlagen van de zomerdijk. Vrije overstroming door de rivier is weer mogelijk, waardoor de Kleine Willemswaard geen polder meer is; en daarom nu Kleine Willemswaard noemen. Verder heeft een stukje bosontwikkeling door aanplant bij de dijkvoet met eik, iep en prunus een goede start gekregen. Agrarische activiteiten, waaronder het uitrijden van mest, behoren tot het verleden. Lees hier meer over de Historie van de Kleine Willemswaard.

Image
Hoogwater in Kleine Willemswaard

Tijdelijk beheer door ARK Rewilding Nederland

De komende drie jaar zal een vorm van dynamisch uiterwaardbeheer worden toegepast, waarin vooral natuurlijke processen de hoofdrol hebben. In de stadswaard wordt straks natuur aangetroffen die robuust is en toekomstbestendig wat betreft waterveiligheid. Daarbij staat het vergroten van de belevingswaarde en het betrekken van de mensen uit de omgeving bij dit bijzondere gebied hoog op de agenda. Er zullen regelmatig excursies en activiteiten worden georganiseerd en het is ook mogelijk om een veldbezoek onder begeleiding aan te vragen.

Waarom dit project?

ARK zet zich in voor het aanjagen van wilde natuur en maakt daarbij gebruik van natuurlijke processen. Met dit project wil ARK laten zien dat ook in een kleine uiterwaard aan de rand van een stad een zo natuurlijk mogelijk, proces gestuurd, beheer mogelijk is. Daarnaast wil ARK mensen betrekken bij onze projecten en waar kun je dat beter doen dan in een gebied naast de stad. Het doel is om op deze manier het beheer na 2022 te gunnen aan een lokale partij.

Image
Wandelaars in Kleine Willemswaard

Meer informatie

Downloads
  • Hoogwater in Kleine Willemswaard