Diersoorten

Eikelmuis en wilde kat; grasspriet en konikpaard; kikkerbeet en ooievaar; kokerworm en zeebaars. In natuurlijke, wilde leefgemeenschappen zijn alle lagen van het voedselweb goed vertegenwoordigd. Van het kleinste bodemleven tot de planten en algen die zonlicht vastleggen tot grote roofdieren en alles wat daar tussenzit. De aanwezigheid van veel soorten geeft stevigheid aan zo’n ecosysteem – en dat is wat rewilding nastreeft: rijkdom en robuustheid. 

Het herintroduceren van sleutelsoorten kan helpen om natuurontwikkeling op gang te brengen. Indicatorsoorten laten zien hoe het met de leefomstandigheden in een gebied gesteld is. En soms is een dier zo inspirerend dat we hem benoemen als ambassadeur voor het herstel van een leefgebied.