De Europese steur (Acipenser sturio) is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste gevangen.

Europese steuren kunnen 3,5 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Het gaat niet goed met deze zeldzame vissoort. Dit komt onder andere doordat het leefgebied lange tijd niet meer geschikt was. De kansen zijn nu gekeerd. De waterkwaliteit van de Rijn en andere rivieren is flink verbeterd en er is volop voedsel aanwezig voor jonge steuren. Experimentele uitzettingen in 2012, 2015 en 2023 zijn onderdeel van de voorbereiding van een mogelijke officiële herintroductie. Het is tijd om de grootste vis die in Nederlandse wateren thuishoort, weer te verwelkomen.  

Video URL

 

Een nieuwe toekomst voor steuren in Nederland

Terugkeer van de steur in de Rijn is een ambitieus project. Omdat de steur niet zelfstandig zal terugkeren, werken ARK Rewilding Nederland, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland samen met Europese partners in Frankrijk en Duitsland aan een nieuwe generatie steuren met de Rijn als geboortegrond. Zo worden de vissen voor uitzet in Nederland ter beschikking gesteld door het Franse instituut Irstea. De komende jaren ondersteunen we ook het Franse opkweekcentrum. Dankzij hun werk is de Europese steur niet uitgestorven en leeft in de Franse rivier Gironde de laatste overgebleven populatie steuren.

Image
Steurenvangst aan boord van de UK124. Foto: Cornelis Romkes

Samenwerking met de beroeps- en sportvisserij is onontbeerlijk. Vangstmeldingen door vissers zijn erg belangrijk om inzicht te krijgen in het gedrag van steuren in zee. Samen kunnen we er voor zorgen dat deze zeldzame trekvis - ouder dan de dinosaurus en zeldzamer dan de reuzenpanda - niet uitsterft. Op steuren.ark.eu is een actueel overzicht van (vangst)meldingen van steuren te vinden.

Het steurenproject wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en een LIFE-bijdrage van de Europese Unie (LIFE IP Deltanatuur). Sinds 2020 is ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrokken en werken we met een actieplan aan officiële herintroductie van de steur in Nederland.

Image
Uitzetten van jonge steuren in de Rijn in 2015. Foto: Twan Teunissen

Steur als symbool voor een gezonde delta en rivieren

Het weer geschikt maken van de Rijn als leefgebied voor de steur biedt niet alleen kansen voor de steur zelf, maar ook voor meer trekvissen en andere riviergebonden organismen. De steur staat symbool voor vele trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als de rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, getijdeverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Begin 2019 zijn de Haringvlietsluizen op een kier gegaan. Een open Haringvliet is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde populatie Europese steuren.

Zelf steuren zien?

In Diergaarde Blijdorp bevindt zich in het Oceanium een aantal Europese steuren die onderdeel zijn van het fokprogramma. Een unieke manier om dit indrukwekkende zeldzame dier, dat zich normaliter vooral diep in rivieren en zeeën bevindt, van dichtbij te bekijken.