Buitenland

In Europa liggen op dit moment grote kansen voor ontwikkeling en behoud van grootschalige nieuwe natuur. Er vindt intensivering van landbouw plaats op goede grond. Maar op marginale gronden, in bijvoorbeeld rivierdalen, berggebieden of op arme zandgronden, worden landbouwgebieden verlaten door boeren. Er is berekend dat het om tientallen miljoenen hectare gaat! Voor een deel van deze vrijkomende gronden voerde ARK projecten uit in Letland, Bulgarije en Kroatië.

ARK is partner van Rewilding Europe dat zich inzet voor de ontwikkeling van tien grote wildernissen in Europa van elk minstens 100.000 hectare, vóór het jaar 2022.