Rewilding Europe

Het Europese platteland verandert in rap tempo: jonge mensen trekken op grote schaal naar de stad op zoek naar een modern leven; traditionele landbouw is in vele gebieden niet meer lucratief, oudere generaties blijven achter op het platteland. Met als gevolg dat miljoenen hectare land niet meer wordt gebruikt. 4 op de 5 Europeanen woont in stedelijk gebied; de verwachting is dat tot 2030 nog maximaal 18 miljoen hectare landbouwgrond gaat vrijvallen. Dorpen lopen leeg, het land groeit dicht met bos. Duizenden planten en diersoorten die van open en halfopen landschap afhankelijk zijn, dreigen daarmee te verdwijnen.

Een tragische ontwikkeling, maar tegelijkertijd een historische kans om meer ruimte te maken voor echte wilde Europese natuur. Deze wildernisnatuur kan in dit soort gebieden een nieuwe toekomst bieden, zoals we dat kennen van grote natuurgebieden in Afrika en Noord-Amerika.

Image
Rewilding Europe logo
Rewilding Europe is een nieuw en ambitieus Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken voor wilde natuur, wildernis en wilde dieren. Rewilding Europe gaat in tien Europese gebieden van 100.000 hectare laten zien hoe deze visie in praktijk kan worden gebracht. Hier is het niet de mens die het landschap vormt, maar de natuur zelf. Verdwenen maar cruciale diersoorten worden daar waar nodig teruggebracht, vooral grote grazers als wild paard, Europese bison, oerrund en herten. Zo zullen tien Europese top natuurgebieden ontstaan van internationale allure, onze eigen Yellowstones en Serengetis. Wildernis en wilde dieren vormen de basis voor nieuwe economische activiteiten in deze gebieden. Wij als Europeanen ontdekken weer hoe de Europese natuur er in een meer oorspronkelijke vorm uit zou kunnen zien, in de context van de moderne tijd.

Een van de belangrijkste bouwstenen van Rewilding Europe is het stimuleren van ondernemingen die geënt zijn op een duurzaam gebruik van dit nieuwe wildernislandschap; zogenaamde conservation enterprises. Dergelijke ondernemingen laten de economische waarde van wildernisnatuur concreet zien in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten. Wildernistoerisme en verkoop van lokale diensten en producten vormen belangrijke potentiele inkomstenbronnen. Kortom, een omschakeling van marginale, gesubsidieerde landbouw naar een meer duurzame en dienstverlenende wilderniseconomie. 

Video URL
Making_Europe_a_wilder_place