Rijnvallei

Tien Duitse en Nederlandse partners hebben de handen ineen geslagen in de Groen Blauwe Rijn Alliantie. De partijen werken samen op het gebied van water en natuur in de Rijnvallei, tussen Nijmegen en Düsseldorf. De Groen Blauwe Rijn Alliantie richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van inrichting van de uiterwaarden, het ontwikkelen van ecologische verbindingen voor otter en trekvissen, versterking van de professionele netwerken, communicatie en educatie.

Video URL


Rijnvallei

Met een lengte van ruim 1200 kilometer is de Rijn al eeuwenlang een belangrijke verbindende Europese rivier. De Rijn is niet alleen een van de grootste logistieke aderen in Europa, maar ook een essentiële ecologische verbindingszone. De belangrijke natuurgebieden in dit grensgebied van Duitsland en Nederland zijn met elkaar verbonden. In Nederland en Duitsland werken verschillende overheden en (natuur)organisaties aan bescherming en verbetering van deze natuurgebieden. De samenwerking tussen deze Nederlandse en Duitse partijen is op dit moment beperkt als het gaat om beheer en inrichting. Hierdoor functioneert het landschap nog niet als een geheel. Dit kan worden verbeterd door verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden tot een krachtig, ecologisch goed functionerend netwerk.

Grenzeloze natuur vraagt om samenwerking

De partners werken met de Groen Blauwe Rijn Alliantie aan verbetering van de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partijen. Bij bewoners en schoolkinderen in het grensgebied wordt het belang van een groen en blauw Rijnlandschap onder de aandacht gebracht. Ook wordt ingezet op het vergroten en uitwisselen van kennis over de ontwikkeling van uiterwaarden, het functioneren van ecologische verbindingen en het versterken en monitoren van de populatie otters en trekvissen, om zo beheermaatregelen te kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door 52 otterknelpunten weg te nemen. De projectpartners streven er na om in 2020 een duurzaam netwerk voor monitoring en kennisontwikkeling voor de Rijn te hebben opgezet.

Image
Otter bij een otterholt

De Groen Blauwe Rijn Alliantie is een samenwerking van ARK Rewilding Nederland, Bezirksregierung Düsseldorf, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, De Bastei, Sportvisserij Nederland, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, NABU-Naturschutzzentrum Niederrhein, Biologische Station Kreis Wesel en het Naturschutzzentrum Kreis Kleve. Het grensoverschrijdende project in de Euregio Rijn-Waal wordt financieel ondersteund door de Europese Unie vanuit het INTERREG-programma voor regionale ontwikkeling, de Provincie Gelderland en de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Kijk voor meer informatie op gbra.eu.