Haringvliet

In 2019 zijn de Haringvlietsluizen op een kier gegaan. Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ARK Rewilding Nederland hebben dit aangegrepen om de ooit zo unieke deltanatuur van het Haringvliet weer nieuw leven in te blazen. De onmisbare financiële impuls om dit te doen kwam van de Nationale Postcode Loterij. Op 27 januari 2015 ontving de coalitie op het Goed Geld Gala 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Loterij.

Ambitie Droomfondsproject

Nog steeds werkt de coalitie aan de ontwikkeling van getijdenlandschap rond het Haringvliet. Landbouwgrond wordt opgekocht en omgevormd tot natuur. Door oevers af te graven komt een groter deel van de natuurgebieden onder invloed van het getij en nemen slikken en platen in omvang toe. Daarvan profiteren steltlopers, vis- en zeearend, trekvissen en zeehonden. Om de kansen voor trekvissen ten volle te benutten, gaat de coalitie in gesprek met de beroepsvisserij. Het doel? De visserij in het gebied in balans brengen met de draagkracht van het systeem. Door toerisme en recreatie aan te wakkeren, krijgt de regio een economische en maatschappelijke impuls. Iedereen kan straks van de natuur van het Haringvliet genieten. Veerboten brengen toeristen naar schilderachtige dorpjes. Natuurliefhebbers kunnen struinroutes tot diep in de wildernis volgen, deelnemen aan vis- en vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf uitkijktorens. Samen met het Wereldnatuurfonds heeft ARK een kanokaart ontwikkeld, deze routes brengen je onder andere naar vogeleiland Bliek.

Video URL
Heeeeeeeey, Kiertje?

Steur en schelpdierbanken

ARK staat aan het stuur van twee projecten uit dit Droomfonds: de terugkeer van de Europese (Atlantische) steur en de terugkeer van schelpdierbanken. Aan de steur werkt ARK met het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en Diergaarde Blijdorp sinds 2012. Twee experimentele uitzettingen voor onderzoek van in totaal 100 steuren, brachten hen de kennis dat de Nederlandse Rijn weer geschikt is als leef- en trekgebied voor de steur. Van de gezenderde steuren bereikte een groot deel de Noordzee. Om een duurzame terugkeer te kunnen bereiken, is het uitzetten van tienduizenden steurtjes nodig. De Europese steur is zeldzaam en slechts in beperkte aantallen uit kweek beschikbaar in Frankrijk voor de rivier de Gironde. Door de bijdrage uit het Droomfonds kunnen we dit opkweekcentrum ondersteunen, zodat grotere aantallen ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor de Rijn.

Schelpdierbanken zijn vrijwel verdwenen uit de Noordzee, terwijl op plekken met mossel- en oesterbanken de natuurlijke rijkdom twee keer zo hoog is als op plekken zonder schelpdierbanken. Schelpdieren zijn voedsel voor vissen en vogels. Ze bieden beschutting en dienen als rustgebied en kraamkamer voor kleine en grote waterdieren. Geven houvast aan onderwaterplanten, filteren het zeewater schoner en dragen bij aan kustbescherming. Door de aanwezigheid van schelpdierbanken valt er onder én boven water meer te genieten voor mens en natuur. ARK werkt samen met het Wereld Natuur Fonds en onder de vlag van het Droomfondsproject aan de terugkeer van schelpdierbanken in de Voordelta. Praktische proeven resulteren in kennis die bijdraagt aan een duurzaam herstel van schelpdierbanken in de Noordzee.

Meer informatie is te vinden op: www.haringvliet.nu.