De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder! Vang de gevolgen van klimaatontwrichting op met meer natuur en verbeter de leefbaarheid.

Ten zuiden van Hoek van Holland monden onze grote rivieren uit in de Noordzee. Kustnatuur komt samen met riviernatuur. Het getij op de Noordzee zorgt voor een getijslag op Rijn en Maas tot aan de Biesbosch en Gorinchem. Het zoete rivierwater gaat in de Nieuwe Waterweg langzaam over in zout zeewater. Een proces dat ook in het veel natuurlijker Haringvliet mogelijk is. De grote schaal biedt mogelijkheden voor een aaneengesloten nationaal deltapark.

Samenwerken met natuur

Door stijging van de zee dreigt de buitendijkse getijdennatuur te verdrinken. Het verdwijnen van getijdennatuur betekent verlies van dit Hollandse landschap en van dieren en planten die de deltanatuur nodig hebben. We kunnen het tij keren. Door meer ruimte te geven aan natuurlijke oevers, getijden weer te laten zorgen voor de sedimentstromen en zoet, zout en brak water en door bijvoorbeeld dubbele dijken aan te leggen in plaats van hogere dijken. Hiermee houd je Nederland veilig in een opwarmend klimaat en bescherm je dieren en planten die afhankelijk zijn van getijdennatuur. 

Om in het laaggelegen Nederland droge voeten te houden is in het verleden vaak gekozen voor puur technische maatregelen met dammen en dijken. De veiligheid nam toe, maar de natuur verdween onder de dijk of achter een dam zonder getij. Daarmee kwam de natuur in de knel maar is er ook minder groene ruimte voor burgers om te recreëren en nam de leefbaarheid af. Gaan we dat in reactie op komende gevolgen van klimaatverandering nog een keer doen, of niet? 

Rijn- Maasmonding als voorbeeldgebied voor Nederland

WWF en ARK Rewilding Nederland hebben onderzocht of dat anders kan, met de Rijn- Maasmonding als voorbeeldgebied voor Nederland. Daaruit is gebleken dat het heel goed mogelijk is om veiligheid en natuur en leefbaarheid te combineren. Ruimte te geven aan wat resteert van de bijzondere natuur in onze delta, aan trekvogels, zalm en steur. Er is een alternatief en dat blijkt niet eens duurder te zijn. Maar durven we daarvoor te kiezen?

De komende jaren vindt er besluitvorming over de toekomst van Nederland en de Rijn-Maasmonding plaats, het Deltaprogramma regisseert dat. Wij willen zorgen dat de kansen die er liggen om het ook natuurlijker en meer leefbaar te maken worden meegenomen. Daarom nodigen we partijen uit om mee te denken en met ons in gesprek te gaan. Kunnen we ons zo’n toekomst voorstellen? Dat we het natuurlijker en meer leefbaar maken? Hoe dan? Waar is draagvlak voor en waarvoor niet, en waarom dan wel niet? Om hier meer inzicht in te krijgen gaan we graag met u in gesprek.

Natuurlijker, veiliger en leefbaarder met getij

 

Video URL

 

Het toekomstperspectief

Image
Voorpagina rapport Rijn-Maasmonding natuurlijker veiliger leefbaarder

Download hier het toekomstperspectief.  

Contact

> Vragen of opmerkingen? Laat deze dan hier achter (LinkedIn).
> Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat het ons weten. 

 

Op de kaart

Partners

ARK werkt in de Rijn-Maasmonding samen met:
  • schor en slik
  • Studenten genieten aan het Haringvliet tijdens Delta Talent themadag