Eiland van Brienenoord

In de luwte van het Feyenoordstadion en de Van Brienenoordbrug ligt het Eiland van Brienenoord. Een natuurjuweel in een wereldstad! Eb en vloed spoelen er dagelijks water door een kleine getijdengeul. Er bevindt zich een schat aan wilde fruitbomen zoals kerspruim, sleedoorn, appel, peer, zoete kers, Europese vogelkers, meidoorn en vlier. Dit soortenrijke hardhoutbos gaat over in oud en weelderig wilgenvloedbos. Hier barst het van de sperwers, boomvalken, groene spechten, ijsvogels, nachtegalen, gekraagde roodstaarten en grauwe vliegenvangers. Matkoppen en bosuilen broeden of verblijven er regelmatig.

In de lente, zomer en herfst vindt u er een kleine kudde Schotse hooglanders die de groenverzorging op zich neemt. Ze eten dan veel brandnetels, bramen, boomblaadjes en twijgen en maken een netwerk van kleine, spannende paadjes in het bos. 's Winters is er te weinig te eten voor deze runderen en verblijven ze elders.  

ARK verzorgde in het verleden het beheer op het Eiland van Brienenoord. Het Eiland was toen een voorbeeldgebied bij de visie 'Nieuw Rotterdams Peil' van Stroming, ARK en het Wereld Natuur Fonds uit 1997. Herstel van de getijdengeul op het eiland was één van de speerpunten in natuurontwikkeling, die tot op heden zijn vruchten afwerpt. Getuige het filmpje hieronder...

Video URL
Dwaalfilm.eu: Eiland van Brienenoord getijdengeul

Zelf op pad

In 2020 en '21 is een deel van het eiland op de schop gegaan en is er meer ruimte gekomen voor eb en vloed en de daarbij horende bijzondere natuur: de Rivier als Getijdenpark. Het Eiland van Brienenoord is in beheer bij Het Zuid-Hollands Landschap en is vrij toegankelijk.