Klein Profijt

In natuurgebied Klein Profijt speelt zich het miraculeuze spel van eb en vloed af. Stromen slibrijk, troebel water vloeien via kreken en kreekjes het gebied in, om er bij eb in kristalheldere stroompjes weer weg te trekken: glashelder water op vijf kilometer van de grote stad! Juist dit schone water brengt spectaculaire natuur met zich mee. Misschien ziet u tijdens een bezoek wel een glimp van een ijsvogel of blauwborst of van een bever of ree.

In Klein Profijt zijn twee bewoonde beverburchten, en in de naburige Rhoonse Grienden is een derde beverburcht bewoond. Verse knaagsporen en ‘glijbanen’, plekken waar de bevers vanaf de oever zich in het water laten glijden, zijn vanuit een kano maar ook vanaf het laarzenpad goed zichtbaar.

Langs de kreken groeit getijdenbos. Verschillende wilgensoorten weerstaan tweemaaldaags overstromingen en droogte. In het bos groeien langs kreken en poelen en op plekken waar door storm het bos is ingestort, de zeldzame spindotter en zomerklokjes.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Klein Profijt voedsel en vogels

Vanaf 1997 werd de visie ‘Nieuw Rotterdams Peil’ van Stroming/ARK/WNF uitgevoerd. Deze visie is toegeschreven naar gebieden in en om Rotterdam, waar kansen liggen om de Rijn- en Maasmonding te verbeteren voor zowel natuur als voor een duurzame ontwikkeling van havens en stad. Klein Profijt functioneerde in deze visie als één van de voorbeeldprojecten, waarin ARK in samenwerking met stichting Het Zuid-Hollands Landschap natuurvoorlichting heeft gegeven.

Zelf op pad

Klein Profijt is vanuit Rhoon te bereiken. Volg de bordjes ‘golfbaan’tot u op de Essendijk komt. Sla hier niet linksaf naar de golfbaan, maar rechtsaf. Neem vervolgens de eerste weg links, de Schenkeldijk. Aan het einde van deze dijk ligt een klein parkeerterreibn. Vanaf deze parkeerplaats loopt u richting het fietspad dat u net bent gekruist, en loop dit in westelijke richting af (linksaf dus). Neem na 150 meter het halfverharde pad links tussen de Rhoonse Grienden en de golfbaan in. Na zo’n 100 meter ziet u aan uw rechterhand een informatiepaneel van het Zuid-Hollands Landschap en de ingang naar Klein Profijt. Meer informatie over dit gebied en excursies kunt u vinden op de website zhl.nl/natuuragenda, en om te bepalen hoe hoog het water in de Oude Maas bij Klein Profijt staat, kijkt u op de website getijvoorspellingen, locatie Goidschalxoord.

Meer informatie

Kennislinks

Partners

  • Klein Profijt
  • Klein Profijt
  • Klein Profijt
  • Klein Profijt zomerkklokje
  • Oranje springzaad