Visserijgriend

Op het eiland IJsselmonde ligt aan de Oude Maas natuurgebied Visserijgriend. Vroeger stond dit gebied in direct contact met de rivier. Door de aanleg van een stenen oeverdam werd het grotendeels afgesloten van het rivierwater en verdween bijzondere getijdennatuur. In het najaar van 2008 werd een start gemaakt om het getij weer toe te laten tot het gebied door het graven van een getijdengeul. 

Ter hoogte van de Visserijgriend bereikt de Oude Maas getijverschillen van zo'n 1,60 meter. Sinds het water weer toegang heeft tot natuurgebied Visserijgriend is dat daar te merken. Zoetwatergetijdennatuur komt er weer tot ontwikkeling. Kreken, slikplaten, biezen- en rietzones en wilgenvloedbos staan onder dagelijkse invloed van de eb- en vloedbeweging op de rivier. Daardoor komen er weer karakteristieke plant- en diersoorten voor zoals spindotter, zomerklokje en bevers. 

De inrichting van een getijdengeul in de Visserijgriend was één van de vijf deelprojecten waarbij bewoners van Hoogvliet werden betrokken bij robuuste natuur in de zogenoemde ‘Groene Gordel’  van Hoogvliet. Het project "Inrichting Getijdengeul Visserijgriend" was een samenwerkingsproject van Deelgemeente Hoogvliet, ARK Rewilding Nederland, Rijkswaterstaat, Deltanatuur en Het Zuid-Hollands Landschap.

Meer informatie

Kennislinks

Partners

  • Visserijgriend
  • Visserijgriend Hoogvliet