Als je nu in de Noordzee onder water kijkt, zie je een beschadigde zeebodem. Door de drukte op de Noordzee krijgen riffen nauwelijks kans om zich te herstellen. Het is tijd om de Noordzeenatuur een zetje te geven.

Het gaat niet goed de natuur in de Noordzee. Op het water is het druk met schepen. Dieren en planten die leven in en van de Noordzee lijden onder vervuiling, lawaai en overbevissing. Er wordt naar olie en gas geboord, zand gewonnen en er worden in rap tempo windparken aangelegd. Waar ooit een derde van de zeebodem werd bedekt door riffen, zie je nu vooral zand - en in zo’n onderwaterwoestijn kan maar weinig groeien. De politiek staat voor een groen dilemma: maatregelen tegen de opwarming van ons klimaat lijken een negatief effect te hebben op de leefomgeving van dieren en planten. Juist nu is het belangrijk om met verenigde krachten - van alle Noordzeegebruikers én de natuur zelf – te werken aan herstel.  

Video URL

Nieuwe riffen 
Het Noordzeeprogramma van ARK zet zich sinds 2016 in voor het herstel van robuuste, rijke Noordzeenatuur. Riffen vormen een belangrijke basis voor het onderwaterleven. Talloze soorten vinden er voedsel, een plek om zich te vestigen, om te schuilen en om zich voort te planten. Van dit soort riffen is nog maar 1% over. Daarom wil ARK nieuwe riffen ‘kickstarten’. Op de zeebodem plaatsen we speciale oesterkorven, gevuld met oude schelpen waaraan jonge oesters zich hebben gehecht. De oesters kunnen erin groeien, en doen zo de korf uit zijn voegen barsten. De verwachting is dat het beginnende rif dan al zo aan elkaar is gegroeid, dat het de kracht van de zeestroming kan weerstaan. We maken een robuust, levensvatbaar begin en ontketenen zo een natuurlijk proces van herstel en groei. 

Image
ARK Rewilding Nederland zet jonge oesters uit in diepe Noordzee
Oesterkorven met jonge oesters gaan het water in. Fotograaf: Ernst Schrijver.

Samen voor de Noordzee 
Om de Noordzeenatuur te herstellen, hebben we alle (toekomstige) gebruikers en liefhebbers van de Noordzee nodig. Met de windenergiesector onderzoeken we hoe de energietransitie hand in hand kan gaan met rifherstel. En in het project Green Pearls werken we met een schelpdierkweker aan een natuurontwikkelend mosselkweeksysteem. In de Seawilding Practitioner Track nemen we Noordzeegebruikers mee in het gedachtegoed van rewilding en onderzoeken we wat zij kunnen doen of juist laten. In het project Helpen met Schelpen brengen we samen met de oestersector gebruikte schelpen terug naar zee. Langs de kust geven we zeelessen aan de generatie van de toekomst. En tijdens onze zomerse snorkelexcursies kan iedereen zich verwonderen over de onderwaterwereld van de Noordzee. 

Image
Onder de noemer Levende Noordzee zet ARK zich in voor het robuuster maken van onze prachtige, rijke onderwaterwereld

Op de kaart

Meer informatie

Partners

Op de Noordzee werken wij samen met:
  • Ørsted
  • Voordelta oesterriffen
  • De reusachtige vleet kan meer dan tweeëneenhalve meter lang worden. (Foto: WWF NL / Peter Verhoog)
  • Een krab op een schelpdierrif
  • Onder de noemer Levende Noordzee zet ARK zich in voor het robuuster maken van onze prachtige, rijke onderwaterwereld
  • . Vitale populaties haaien en roggen zijn nodig voor een gezonde Noordzee