Getijdenpark

Met 'Rivier als Getijdenpark' werken de gemeente Rotterdam en vele andere organisaties aan de terugkeer van getijdennatuur in Rotterdam. Deze wereldstad heeft immers een open verbinding naar zee en omringt de monding van de grootste rivieren van Noordwest-Europa: de Rijn. Eb en vloed komen tot midden in de stad! Toch merken bewoners en bezoekers daar nauwelijks wat van. De oevers zijn recht en hard en bieden weinig plek voor planten en dieren. Terwijl de open verbinding tussen rivier en zee, de dynamiek van het fluctuerende waterpeil en de wisselende zoutgehaltes kansen bieden voor unieke getijdennatuur. En voor mensen om die bijzondere natuur te beleven. ARK nodigt mensen uit om van die getijdennatuur te genieten.

Image
Veldles Eiland van Brienenoord

In de Groene Poort, het Mallegatpark en de Nassauhaven worden zogenaamde ‘getijdenparken’ gerealiseerd. Hier wordt het getij weer zichtbaar en beleefbaar. Harde begrenzingen maken plaats voor geleidelijk aflopende oevers waar zich planten, vissen en vogels thuis voelen die op de grens van zoet en zout leven. Het zuiverende vermogen van water- en oeverplanten zorgt voor een betere waterkwaliteit. Getijdenparken dragen zo bij aan een leefbare stad.

Image
Getijdennatuur

De getijdenparken worden mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie.