RivierPark Maasvallei

Het Nederlandse deel van het RivierPark Maasvallei ligt tussen de Maas en het Julianakanaal, van Maastricht tot Maasbracht. Hier vormt de Maas over een lengte van 50 kilometer de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Ze heet hier Grensmaas, ook wel Gemeenschappelijke Maas. Langs het meest noordelijke stuk van de Grensmaas liggen grote, diepe grindplassen, onderdeel van het Maasplassengebied. Het meest spectaculaire deel van de Grensmaas is het traject van 40 kilometer tussen Maastricht en Roosteren. Hier wordt tot 2024 het Grensmaasproject uitgevoerd.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Rivierpark Maasvallei

Grindbanken en stroomversnellingen

De Maas heeft hier een - voor Nederlandse begrippen - groot verval, hoge stroomsnelheid en enorme dynamiek. Het is een ongestuwde, kronkelende grindrivier zonder scheepvaart. Hier wordt, sinds 2001 in het kader van proefproject Meers en sinds 2008 in het kader van het Grensmaasproject, op een geheel nieuwe manier grind gewonnen. Tientallen kilometers oever worden ondiep afgegraven. Zo wordt de stroomgeul verbreed en de uiterwaard (weerd) verlaagd.

Image
Grensmaas uitvoering

De Maas verandert hierdoor in een brede, dynamische grindrivier, wat zij van oorsprong, dat wil zeggen nog geen tweehonderd jaar geleden, ook was. Droge en natte grindbanken, nevengeulen, erosiekuilen, ooibossen, klinkhout, bloemrijke graslanden, ruigten en rondtrekkende grazers zijn kenmerkende elementen van de Grensmaas. Het verruimde rivierbed kan in natte tijden grote hoeveelheden water bergen en draagt dus sterk bij aan de hoogwaterbescherming. Behalve veiligheid en grind levert het Grensmaaspraject straks 1250 ha wilde natuur. Dat is ruim één derde van de 3.500 ha grensoverschrijdende wilde Maasnatuur die binnen het Rivierpark Maasvallei ontwikkeld worden.

Video URL
Dwaalfilm.eu: De Maas bij Borgharen mag weer vrij geulen en grindbanken vormen.

Zelf op pad

De  natuurgebieden  langs beide zijden van de Grensmaas zijn vrij toegankelijk. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten in Nederland en Limburgs Landschap vzw en Natuurpunt heten u  in deze ruige struinnatuur welkom. Kanoverhuurbedrijven bieden de mogelijkheid om de natuur vanaf het water te verkennen.

Video URL
RivierPark_Maasvallei_in_vogelvlucht

Daarnaast beschikt het Rivierpark Maasvallei  (15.000 hectare), dat  uit een kern van wilde riviernatuur, ook uit oud cultuurlandschap bestaat,  over een uitgestrekt fietspaden netwerk. De fietspaden liggen buiten de natuurgebieden. Deels gaan ze er vlak langs

De Dwaalfilm geeft een goede indruk van het gebied.