Koningssteen

Koningssteen, gelegen aan het meest noordelijke stukje van de Grensmaas, is de parel aan de Limburgse natuurontwikkelingkroon. Koningssteen vormt een geheel met het Vlaamse Kollegreend. In dit gebied zijn natuurlijke processen al sinds 1989 gaande. Koningssteen is een voormalig grindeiland in de Maas. Inmiddels is het opnieuw omringd door water als gevolg van grindwinning. 

In Koningssteen graast een kudde Gallowayrunderen van Natuurmonumenten en Konikpaarden van het Belgische Limburgs Landschap. De begrazing van de dieren zorgt dat hardhoutooibos, doornstruwelen en kruidenrijke graslanden zich naast elkaar ontwikkelen. 

Koningssteen was een van de eerste voorbeeldgebieden van ARK in Nederland. In 1989 startten we hier met begrazing. In 1996 hebben we het beheer overgedragen aan Natuurmonumenten en Limburgs Landschap vzw.

Zelf op pad

Koningssteen is vanuit het witte stadje Thorn vrij toegankelijk, ook buiten wegen en paden.