Millingerwaard

De Millingerwaard is een van de oudste natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal. In 1991 startte ARK er een allereerste voorbeeldgebiedje. In 1992 werd het gebied een voorbeeldgebied voor het Wereld Natuur Fonds. Vanaf 1993 werkte ARK samen met Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, Dienst Landelijk Gebied en kleiwinners. Deze samenwerking zorgde voor een snelle transformatie van landbouwgebied naar natuurgebied. In korte tijd heeft het gebied zich ontwikkeld tot een ongeëvenaard veelzijdig natuurgebied. Voor ARK is de Millingerwaard nog steeds een belangrijk voorbeeldgebied voor vergelijkbare gebieden in binnen- en buitenland.

In de Millingerwaard wordt echt duidelijk wat we met natuurontwikkeling bedoelen! Een enorme planten- en dierenrijkdom kunt u hier ontdekken. Grote kuddes gallowayrunderen en konikpaarden struinen door het gebied. In de ooibossen en moerassen zwemmen bevers en er huizen tientallen reeën. De open verbinding tussen de plassen in de uiterwaarden en de Waal zorgt dat dit een essentiële kraamkamer is voor vissen. De jonge visjes vinden hier beschutting tussen waterplanten en wilgenwortels en een overvloed aan voedsel in de vorm van kleine waterdiertjes. Al dat ‘broed’ trekt weer tal van visetende vogels aan, waaronder de grote zilverreiger.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Millingerwaard recreatie

HET MILLINGERDUIN

Nu de Waal vast ligt tussen kribben, verzwelgt zij geen land meer en blijft het zand liggen dat ze op de oever achterlaat. Zo is rond de hele Millingerwaard een hoge, zandige oeverwal ontstaan. De westenwind blaast het zand vanaf het brede strand op tot een duin van bijna 10 meter, inmiddels het hoogste rivierduin in Nederland! Al in de eerste jaren van natuurontwikkeling keerden bijna alle stroomdalplanten terug. Nu groeien alleen al op de zandige oeverwal honderden soorten planten. 

WOODHENGE

Bij baggerwerkzaamheden in de Waal zijn in 1995 tientallen eikenstammen opgegraven die maar liefst 8500 jaar oud zijn. Het zijn de oudste bomen van Nederland en overblijfselen van een voormalig hardhoutooibos. Als symbool voor het herstel van de natuur is een aantal bomen langs de rivier gezet. Zo heeft de Millingerwaard haar eigen Woodhenge.

ZELF OP PAD

De Millingerwaard is in korte tijd een populair gebied bij vele natuurrecreanten geworden. U kunt er struinen, dus ook buiten de paden, door de natuur. Tevens zijn er korte wandelingen uitgezet en kunt u een struinkaart met achtergrondinformatie kopen in de lokale horeca.