ARK Rewilding Nederland werkt sinds 2019 onder de noemer 'Brabants Goud in Het Groene Woud' aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Maar het netwerk is nog niet compleet.

Er ontbreken nog gebieden én verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Sinds 2019 kopen we in het gebied gronden aan die als zo’n verbinding kunnen functioneren, en we kopen percelen die ideaal liggen om bestaand natuurgebied mee uit te breiden. 

Op weg naar sterke leembossen 

De activiteiten van ARK zijn voor een groot deel gericht op het versterken van de leembossen. Die vind je veel in Het Groene Woud, naast heideterreinen, vennen en moerassen. Deskundigen hebben helaas vastgesteld dat er twee bedreigingen zijn voor de leembossen: verdroging en isolatie. Deze twee gevaren pakt ARK aan. Enerzijds door de eigenschappen van leembossen – natte omstandigheden – te versterken, anderzijds door de leembossen uit te breiden zodat ze niet geïsoleerd liggen maar in verbinding staan met andere natuur(en bos-)gebieden.

Image
Edelherten eten zowel gras als takken, schors en bladeren
ARK Rewilding Nederland herintroduceerde het edelhert in Het Groene Woud. Met hun graasgedrag sturen ze de ontwikkeling van het gebied naar meer diversiteit.  

Natte leembossen zijn cruciaal voor de toekomst

Leembossen zijn bossen op leemgronden. Dit bostype heeft in Europa een beschermde status, als één van de weinige bostypes in Nederland. Ze staan bekend als onze ‘nationale schatkamers van biodiversiteit’. Vanuit nationale optiek is uitbreiding en bescherming hard nodig. Dat komt door de specifieke eigenschappen van deze bossen: de leemgronden waar ze op groeien, zijn in het voorjaar erg nat door stagnerend water boven de leemlaag. Daardoor zijn ze in het verleden nooit – of heel laat – ontgonnen voor de landbouw. Dat de gronden nat zijn, is ontzettend waardevol. Zeker in het licht van de klimaatverandering en de toenemende droogte. Want juist door die natte omstandigheden bieden leembossen een perfecte groei-omgeving voor allerlei planten en bloemen. Zo vind je in de leembossen van Het Groene Woud rijke en vaak zeldzame voorjaarsflora zoals sleutelbloemen en bosanemonen. 

De ARK-methode 

ARK Rewilding Nederland verwerft in Het Groene Woud percelen om een doorlopende natuurverbinding te realiseren. Vaak zijn deze percelen nog in agrarisch gebruik of eigendom van particulieren of bedrijven. Hebben we ze verworven, dan zetten we de percelen om in robuuste natuur. 

> Lees meer over deze werkwijze.
> Lees meer over het belang van verbindingen.


Meer informatie

Wilt u meer weten over gebiedsontwikkeling in Het Groene Woud? Neem dan contact op met ARK-projectleider Ger van den Oetelaar in Liempde, e-mail: ger.vandenoetelaar@ark.eu, telefoon: 06-2044 7518.

Bent u grondeigenaar en wilt u de (nabije) toekomst van uw perceel bespreken? Neem dan contact op met rentmeester Dirk Meijs in Lennisheuvel, e-mail: dirk@meijsrt.nl, telefoon: 06-2003 8155.

Klik hier voor de nieuwsbrief van Het Groene Woud.

Image
Het Groene Woud
Sinds 1 februari 2022 heeft ARK al meer dan 400 hectare verworven en herwilderd, met daarbij belangrijke aankopen in De Geelders, het Dommeldal en de Beerze. 

Op de kaart

Verdieping

Partners

  • Edelhert in Het Groene Woud
  • Logo Nationale Postcode Loterij
  • Streekorganisatie Het Groene Woud
  • Het Groene Woud