De Scheeken

De Scheeken in Nationaal Landschap Het Groene Woud, is een prachtig gevarieerd bosgebied dat zicht kenmerkt door drassige plekken en oude populierenbossen en -lanen. Hier begint de natuur de touwtjes weer in handen te krijgen en komt er nieuw bos tot ontwikkeling door het werk van ARK Rewilding.

Scheeken’ komt van ‘schei-eiken’, de boom die mensen vroeger gebruikten om eigendomsgrenzen te markeren. Later werd hier de populier als boom populair. Deze boomsoort won in De Scheeken vooral aan populariteit vanwege de houtopbrengst. De snelgroeiende boom leverde namelijk productiehout voor de klompenindustrie in deze streek. Die kon daardoor eeuwenlang groeien en bloeien.

Prachtig vochtig bosgebied

De Scheeken vormt samen met het naastgelegen natuurgebied De Mortelen het grootste landschapsreservaat van Brabant. De bomen, drassige plekken en slootjes maken het een uitnodigende plek voor heel wat vochtminnende soorten zoals boomkikkers, orchideeënsoorten en knolsteenbreek. En ook uilen, dassen en kleine vinden het hier goed toeven. Hoewel ontginning in de afgelopen eeuw tot afname van het bosareaal heeft geleid, is er gelukkig nog waardevol bos over, compleet met open plekken en mooie bosranden. Deze bestaan veelal uit lage kruiden, ruigtestroken en robuustere struiklagen die geleidelijk in elkaar overlopen tot in – uiteindelijk – het ‘echte’ leembos. Juist die geleidelijkheid zorgt ervoor dat veel planten en diersoorten zich er thuis voelen.

Duizenden nieuwe bomen

Bij ARK maken we ons sterk om dit natte leembos, inclusief zijn bijzondere bosranden, in stand te houden en te herstellen. Hiervoor verwerven we gronden die we inrichten op een manier die bos en biodiversiteit ten goede komen. Ook aan initiatieven van anderen verlenen we medewerking. Zo stelden we in 2022 één van onze percelen ter beschikking aan de gemeente Boxtel en Natuurwerkgroep Liempde voor de realisatie van een gevarieerd geboortebos. Daarmee komen er tot 2032 elk jaar minstens driehonderd bomen bij die een grote bijdrage gaan leveren aan het herstel van deze unieke, natte leembossen.

Edelherten 

Sinds 2017 heeft De Scheeken er een groep bijzondere bewoners bij gekregen: edelherten. Zij horen thuis in de Brabantse natuur. Met hun gegraas en gedrag zorgen ze voor meer openheid en variatie. Brabants Landschap heeft er samen met ARK Rewilding Nederland voor gezorgd dat ze hier weer leven.
 

Image
Zoekkaart de Scheeken in Het Groene Woud

 

Meer informatie

Kennislinks