De Dollekes en Kerkakkers

Aan de Dommel, tussen Sint-Oedenrode en Liempde, verwierf ARK Rewilding Nederland ca. 20 hectare grond. Het gaat om percelen in De Dollekes in Olland en aan de Kerkakkers in Liempde. Deze liggen in het verlengde van elkaar, aan weerszijden van de Dommel. Door het Dommeldal hier te herstellen, ontstaat een sterke natuurkern. Deze valt over enkele decennia te omschrijven als: ‘een gevarieerd bos vól open plekken, watergangen, boszomen en weiden’. Zeldzame en bijzondere planten en dieren zullen hier weer alle kansen krijgen.  

De Dollekes, Olland 

Het ARK-perceel in Olland is een voormalige grote akker. Deze ligt dicht tegen één van de meest soortenrijke moerasjes van het Dommeldal aan: De Dollekes. Het ARK-perceel heet nu ook zo. Hier zijn onder meer dotterbloemen, dauwnetel en lange ereprijs te vinden. De akker zelf is al eerder zijn moerasfunctie verloren door verdroging, verzuring en vermesting. Om planten en dieren in het gebied toekomst te geven, plantten we een flinke hoeveelheid bomen, zodat De Dollekes geen akker meer is, maar bos wordt. 

Kerkakkers, Liempde 

Het ARK-gebied Kerkakkers ligt op een hoger gelegen stuk land aan de Dommel in Liempde. Deze plek is waarschijnlijk de ontstaansplek van het dorp. In en rondom Kerkakkers leven vogelsoorten als de patrijs, de ijsvogel en de geelgors. Ook de moerassprinkhaan is hier waargenomen, net zoals vele soorten libellen. De bever voelt zich hier eveneens thuis. Kerkakkers kenmerkt zich verder door natuurlijke hoogteverschillen en beemden. Het heeft alle kansen in zich om water op te vangen (en dat is goed nieuws nu het klimaat verandert). In 2022 richtten we hier, samen met Brabants Landschap, vijf hectare landbouwgrond in met bomen. We plantten vooral fladderiepen, zwarte populieren, schietwilgen en winterlindes. Allemaal inheemse soorten die hier van oorsprong thuishoren. En daardoor kunnen uitgroeien tot een sterk, toekomstbestendig bos.  

Het Dommeldal, waar bos en water elkaar ontmoeten  

De inrichting van De Dollekes en Kerkakkers leidt ertoe dat er een doorlopende ‘bosverbinding’ ontstaat met de leembossen van De Scheeken en De Geelders. Dankzij deze vergroting neemt de soortendiversiteit in het Dommeldal verder toe. Van meer zeldzame vlinders (bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder) en meer boomkikkers tot meer bijzondere vogels zoals de grauwe klauwier en zwarte ooievaar. En van pinksterbloemen en slanke sleutelbloemen tot moerassprinkhanen en kleine watersalamanders. 

Nieuwsgierig geworden? 

Met de Nieuwsbrief Brabants Goud houden we alle bewoners, organisaties en andere geïnteresseerden op de hoogte van de landschappelijke ontwikkelingen in Het Groene Woud. Neem ook een abonnement op deze nieuwsbrief, helemaal gratis. Aanmelden doe je hier. Je leest er ook alle eerdere edities terug. 

Meer informatie

Kennislinks
Downloads