Wolfswinkel

Geelgorzen, groene spechten, hazen en patrijzen. Zomaar wat dieren die je aantreft in Wolfswinkel in het Dommeldal bij Son en Breugel. Wolfswinkel is voor ARK Rewilding Nederland het zuidelijkste puntje van ons werkgebied in Het Groene Woud.

Geelgorzen, groene spechten, hazen en patrijzen. Zomaar wat dieren die je aantreft in Wolfswinkel in het Dommeldal bij Son en Breugel. Wolfswinkel is voor ARK Rewilding Nederland het zuidelijkste puntje van ons werkgebied in Het Groene Woud. Hier en verder stroomafwaarts (de Wolfswinkelse beemden) kochten we acht hectare landbouwgrond van particulieren. We hebben de herontwikkeling in gang gezet met de aanplant van bomen en het treffen van hydrologische maatregelen. Zo breiden we niet alleen de bossen van Het Groene Woud uit, maar zorgen we ook voor meer sponswerking en een betere waterberging van de bodem. Dit beperkt wateroverlast. En bewoners houden droge voeten. 

Vochtige bodem, natuurlijke hoogteverschillen 

Wolfswinkel is van oorsprong een nat gebied. Het wordt omsloten door de meanderende Dommel (aan de oostzijde), de met bomen en struiken begroeide hoger gelegen begraafplaats Wolfswinkel, een voedselbos en de gronden van Staatsbosbeheer. Ooit heeft er ook een watermolen gestaan, wat meer stroomafwaarts. De Wolfswinkelse beemden in Nijnsel liepen onder water als de molen bij Wolfswinkel de stuwen gebruikte. Dit heeft heel erg bepaald hoe het landschap er nu uitziet met zijn vochtige bodem en natuurlijke hoogteverschillen. Het zijn kenmerken die bij een watermolenlandschap horen. De molen werd in 1918 voorgoed stilgezet.  

Opheffen van verdroging 

In het gebied is in de loop der tijd verdroging opgetreden. Dat komt door onder meer agrarische activiteiten en het graven van sloten bij de laatste ruilverkaveling. Om het tij te keren, besloten we hier gronden te verwerven. Daarmee is het agrarisch gebruik beëindigd. Ook startten we met het herstellen van de waterhuishouding en plantten we authentieke loofboomsoorten aan zoals fladderiepen, zomer- en winterlindes en haagbeuken. Dat doen we tot aan de Dommeloever, net zoals we bij het Liempdse buurtschap Kasteren doen, waar de Dommel langzaam maar zeker direct verbonden raakt met de leembossen van De Geelders.  

Klimaatbuffer met een rijke bosstructuur 

In Wolfswinkel ontstaat zo in de komende decennia een bos met open plekken en struwelen. Dankzij de vochtiger bodem zullen de loofbomen er naar hartenlust kunnen groeien. Daarmee ligt ook een rijke biodiversiteit binnen handbereik. Tegelijkertijd functioneert het bos als klimaatbuffer. Want een groter bos in combinatie met hydrologische maatregelen zorgt voor meer sponswerking en een betere waterberging. Bij de natuurontwikkeling werken we nauw samen met ‘buurman’ Staatsbosbeheer, eigenaar van de gronden rondom Wolfswinkel en de beemden heen. 

‘Welkom in Wolfswinkel’ 

ARK zal in Wolfswinkel  waar mogelijk extensieve begrazing toepassen. Dit zal dan in samenwerking met Staatsbosbeheer gebeuren. In de beginperiode rasteren we tijdelijk specifieke plekken af ter bescherming van de nieuwe aanplant en ter bevordering van natuurlijke verjonging. Verder blijft Wolfswinkel goed toegankelijk voor bezoekers. Er liggen al wandelpaden en we voegen daar enkele struinpaden en klappoorten aan toe. Verder zullen de paden worden aangesloten op bestaande routes die over de eigendommen van Staatsbosbeheer lopen. Ook plaatsten we al veldpoorten en informatiepanelen met de historie van het gebied. 

Nieuwsgierig geworden? 

Met de Nieuwsbrief Brabants Goud houden we alle bewoners, organisaties en andere geïnteresseerden op de hoogte van de landschappelijke ontwikkelingen in Het Groene Woud. Neem ook een abonnement op deze nieuwsbrief, helemaal gratis. Aanmelden doe je hier. Je leest er ook alle eerdere edities terug. 

Meer informatie

Kennislinks
Downloads