Laurabossen en Kettingdijk

De Laurabossen en Kettingdijk vormen een belangrijke schakel in het Kempen~Broek. De gebieden verbinden het natuurgebied Loozerheide in het westen, met natuurgebieden in het oosten en zuiden van het Kempen~Broek zoals het Wijffelterbroek en Smeetshof. 

Laurabossen

De door Schotse hooglanders begraasde Laurabossen liggen centraal in het Nederlandse deel van het Kempen~Broek. Iets meer dan een eeuw geleden bestond een groot deel van het gebied uit heide die daarna beplant werd met grove dennen. De stammen van deze dennen waren bestemd voor de mijngangen van de Lauramijn in Zuid-Limburg. Nog steeds is een groot deel van het gebied begroeid met dennen, maar het bos wordt langzaam omgevormd naar een bos met veel meer loofhout en open stukjes heide. In het gebied leven bijzondere soorten zoals kruisbek, nachtzwaluw en veldkrekel.

De Laurabossen zijn grotendeels in beheer bij Natuurmonumenten. ARK bezit hier een kleine oppervlakte natuurgebied.

Kettingdijk

Het kletsnatte gebied Kettingdijk ligt ingeklemd tussen de gortdroge Laurabossen en de Belgische grens. Tot in de negentiende eeuw was het een groot moerasgebied. Daarna werd het ontwaterd om er landbouwgrond van te maken. In 2014 is het gebied opnieuw op de schop gegaan. Natuurmonumenten en ARK werken hier aan de terugkeer van het moeras. Bijzondere soorten die er nu nog zeldzaam zijn, zoals bever, kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder, krijgen straks een veel groter leefgebied. En misschien dat in de toekomst het gebied wel een vaste pleisterplaats of zelfs een nieuw broedgebied voor kraanvogels wordt.

Kettingdijk is grotendeels in beheer bij Natuurmonumenten en voor een klein deel bij ARK. Samen zorgen ze voor inrichting en beheer van het gebied.

Zelf op pad

Vooralsnog is het gebied alleen op wegen en paden toegankelijk.

Video URL
Dwaafilm.eu: Libellen in het Kempen~Broek