Weerterbos

Klimaatbuffer Weerterbos

In het project Klimaatbuffer Weerterbos is gewerkt aan het vergroten van het vermogen van het bos om water langer vast te houden. Een natuurlijker Weerterbos draagt zo bij aan het verminderen van wateroverlast in Den Bosch en Eindhoven. Om dit te bereiken is een deel van het huidige bos veranderd in meer natuurlijk bos en zijn ontwateringsloten afgedamd. Zo is een natuurlijke spons ontstaan die water vasthoudt in natte tijden en langer water levert in droge periodes.

Het project begon in 2007 en is inmiddels afgerond. In het Weerterbos werkte ARK samen met Waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg en Stichting het Limburgs Landschap.

Meer informatie in het rapport 'Weerterbos, Waterbos'.

Edelherten in het Weerterbos

Edelherten hebben eeuwenlang in Nederland geleefd. Door jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving verdwenen ze echter. Op de Veluwe zijn edelherten al lang weer teruggekeerd en recenter ook in de Oostvaardersplassen. Maar wel achter rasters en hekken. Vanuit de wens van vele natuurorganisaties en overheden de dieren hun plek in de vrije natuur terug te geven, is onderzoek gedaan in welk gebied hun herintroductie kansrijk zou zijn. Het Kempen-Broek, tussen Eindhoven, Nederweert en Bocholt is zo’n gebied. Binnen het Kempen-Broek is het Weerterbos als pilotgebied voor het uitzetten van edelherten uitgekozen.

Sinds 2005 leven ze er weer. Samen met eigenaar Limburgs Landschap bracht ARK deze dieren terug in Limburg. Vooralsnog leven ze in omheind gebied, maar de wens is dat de herten in de toekomst door het uitgestrekte Kempen~Broek kunnen zwerven.

Video URL
Edelherten Weerterbos

Zelf op pad

Het Weerterbos is vrij toegankelijk op wegen en paden. Op de website van het Limburgs Landschap is meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied en over excursies tijdens de spectaculaire bronstperiode van de edelherten.