Maashorst

Op 4 november 2013 werd het startsein gegeven voor de realisatie van het Nationale Natuur Netwerk in de Maashorst. Johan van den Hout (gedeputeerde Provincie Noord Brabant), Geert Versteijlen (voorzitter van Stuurgroep De Maashorst) en Petra Souwerbren (toenmalig directeur ARK Rewilding Nederland) tekenden de overeenkomsten voor de samenwerking in de Maashorst.

In zes jaar tijd is de natuur in het hart van de Maashorst teruggekeerd en is een schitterend rijk natuurgebied ontstaan. Tientallen hectares zijn omgevormd tot nieuwe natuur. De kern van de Maashorst is onderdeel geworden van de omliggende natuur en het watersysteem is voor een deel hersteld. De Maashorst is nu één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant. Zeker sinds in 2019 één aaneengesloten begrazingsgebied werd gerealiseerd. Dit grootschalige landschap biedt ruimte aan wisenten, roofvogels, grauwe klauwier, raaf, gevlekte orchis, en vele soorten vlinders en insecten. Wat ARK allemaal nog meer heeft gerealiseerd in de Maashorst en hoe we dat hebben gedaan, leest u in de brochure 'Volg je oergevoel en ga naar de Maashorst. ARK Rewilding Nederland op de Maashorst 2013-2019'.

Gebied blijft toegankelijk

De Maashorst - het gebied dat wordt omgeven door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss – is en blijft vrij toegankelijk voor recreanten en rustzoekers. De Maashorst is uitgebreid met bos en schraalland en er zijn maatregelen genomen om de verdroging van het gebied te verminderen en de biodiversiteit te vergroten.

Image
Begrazingsgebied

Vernieuwende aanpak

ARK Rewilding Nederland heeft – in samenwerking met Stuurgroep De Maashorst – het voortouw genomen in de uitvoering. Het project is een mooi voorbeeld van de vernieuwende Brabantse aanpak, waarbij regio’s een eigen (financiële) inbreng hebben in het uitbreiden en verbeteren van het Nationale Natuur Netwerk (voorheen: Ecologische Hoofd Structuur). De provincie kende ARK, voor de realisatie van Nationale Natuur Netwerk, een subsidie van 11 miljoen euro toe. Daarnaast draagt de provincie financieel bij aan de realisatie van aanvullende doelen, zoals maatregelen voor bescherming van dier- en plantsoorten. De streek droeg met een subsidie 1,6 miljoen bij. Ook Staatsbosbeheer en ARK zelf leverden een financiële bijdrage. ARK is sinds 1 januari 2020 gestopt met haar werkzaamheden in De Maashorst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@demaashorst.nl

Zelf op pad

Het grootste deel van de Maashorst is vrij toegankelijk op wegen en paden. Natuurcentrum de Maashorst in het gehucht Slabroek organiseert regelmatig excursies en in het informatiecentrum is uitgebreide informatie over het gebied verkrijgbaar. Inschrijven voor wisent-excursies of andere activiteiten kan ook online op www.natuurcentrumdemaashorst.nl

Een aantal foto's op deze pagina is beschikbaar gesteld door Hans Koster Natuurfotografie.