Grote populatie zeldzame kieuwpootkreeft ontdekt in Het Groene Woud

Eubranchipus grubii ofwel het oranje-blauw zwemmend geraamte is een zeldzame kieuwpootkreeft waarvan werd gedacht dat deze in Nederland was uitgestorven. De laatste decennia werden echter weer enkele nieuwe waarnemingen gedaan. Tijdens een recent onderzoek in de leembossen van Het Groene Woud blijkt dit gebied opeens een verrassend grote populatie van deze kieuwpootkreeft te herbergen.

Image
Eubranchipus grubii vrouwtje met eipakket (foto Ingrid Margry-Moonen)

Eubranchipus grubii is in twee deelgebieden in Het Groene Woud aangetroffen. In maar liefst 29 hectarehokken werd het oranje-blauw zwemmend geraamte vastgesteld. Vooral in de zogenaamde rabatten. Dit is een oud systeem van gegraven sloten om bossen te ontwateren. Er blijkt in Het Groene Woud dus een grote populatie aanwezig. Daardoor is de populatie ook meteen een belangrijk kerngebied voor deze soort in Nederland.

Jarenlang overleven in droge sloten

Grote kieuwpootkreeften komen voor in droogvallende poelen en sloten en zijn maar tijdelijk te vinden. Ze zijn soms jaren niet te zien. Ze leggen na een actief seizoen eieren die meerdere jaren in droge sloten kunnen overleven. In een nat voorjaar kunnen ze dan in groten getale tevoorschijn komen. Het is een zeldzame soort, die sterk is achteruitgegaan en zelfs een tijd als uitgestorven werd beschouwd. Recentelijk werd deze kieuwpootkreeft toch weer op enkele plaatsen in Gelderland en Noord-Brabant gevonden, waaronder dus nu in de leembossen van Het Groene Woud.

Image
Verspreiding van Eubranchipus grubii in Nederland

Belang van unieke leembossen

De laatste jaren groeit het besef van de bijzondere waarden van de Brabantse leembossen in Het Groene Woud. In dit gebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg zijn nog prachtige oorspronkelijke leembossen te vinden. Daarom vergroot en versterkt ARK Natuurontwikkeling hier verschillende natuurgebieden en verbindt de gebieden waar mogelijk met elkaar. Deze uiterst zeldzame kieuwpootkreeften zijn een van de vele planten- en diersoorten die profiteren van deze natuurontwikkeling.

Image
Eubranchipus grubii vrouwtje van voren gezien (foto Ingrid Margry-Moonen)

Het onderzoek naar Eubranchipus grubii in twee deelgebieden in Het Groene Woud is onlangs gepubliceerd in Nederlandse Faunistische Mededelingen 54 ‒ 2020. Het artikel beschrijft de minder bekende populatie uit de leembossen in Het Groene Woud in de provincie Noord-Brabant. De verspreiding, habitat en waterkwaliteit komen aan bod.

Meer informatie

Downloads
  • Eubranchipus grubii vrouwtje van voren gezien (foto Ingrid Margry-Moonen)
  • Eubranchipus grubii vrouwtje met eipakket (foto Ingrid Margry-Moonen)