Natuurinclusieve mosselkweek

Stel je voor: een mosselboerderij op volle zee. De mossels die hier worden geoogst, zijn een duurzame en lekkere eiwitbron voor mensen. Omdat onder de mossellijnen de bodem met rust wordt gelaten, krijgt het bodemleven de kans om zich te herstellen.

Eidereenden trekken ook hun eigen maaltje mossels van de touwen, en laten er onbedoeld een paar zinken. Op de zeebodem hechten de mossels zich opnieuw en starten zo een nieuw, natuurlijk schelpdierrif. Een plek waar ook andere zeedieren zoals Noordzeekreeften en zeebaarzen kunnen eten, schuilen en voortplanten: een nieuw ecosysteem.

Engelse zee-boerderij als voorbeeld

Hoe kunnen we voor onszelf voeding uit zee blijven halen, zonder de levende natuur in zee te schaden? Kunnen we een manier bedenken waarmee we zowel onszelf, als de zee verrijken? In het Zuid-Engelse Lyme Bay, een van de meest inspirerende ‘seawilding’-projecten ter wereld, gebeurt dat. Een paar mijl uit de kust, in de buurt van een beschermd natuurgebied, zetten ze daar een zee-boerderij op in een gebied waar de zeebodem beschadigd was door intensieve bodemvisserij. Mosselen worden onder water opgekweekt aan lange lijnen. Al na twee jaar was op de bodem onder de lijnen meer zeeleven te zien, zowel in aantallen als in verschillende soorten. Na vier jaar breidde de rijkdom zich uit rond het kweekgebied: het overspill-effect. Niet alleen goed voor de natuur - ook de vissers zagen hun vangsten en inkomsten toenemen. ARK en Krijn Verwijs willen net zo’n natuurontwikkelend mosselkweeksysteem opzetten in de buurt van Natura2000-gebied de Voordelta, dat voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland ligt.

Image
Mosselen aan de lijn in Lyme Bay
Mosselen aan de lijn in Lyme Bay. Foto: Gwenaël Hanon.

Duurzame eiwitten

Op dit moment is de manier waarop wij aan vis en vlees komen niet duurzaam. We vissen te veel en met schadelijke technieken uit zeeën en oceanen, waardoor de visstand hard daalt en het ecosysteem geen kans krijgt om zich te herstellen. Om al het vee op land te voeren, wordt te veel natuur gekapt en gebruikt als landbouwgrond. De uitputting en het weghalen van wilde natuur, zorgt ervoor dat er meer koolstofdioxide (CO2) in de lucht blijft en het klimaat opwarmt. We moeten dus nieuwe manieren vinden. Als je dierlijk eiwit wil eten, dan zijn mosselen nu al de beste klimaatkeuze. Maar in de Zeeuwse Delta gaat het niet goed met de mosselkweek, en bovendien is er niet genoeg ruimte voor de toenemende vraag. De Noordzee biedt ruimte en de kans om kwalitatieve mosselen te kweken. En als we de installaties slim ontwerpen en plaatsen, kunnen we ook de biodiversiteit in de Noordzee een zetje in de rug geven.

Samen met anderen

ARK Rewilding Nederland heeft de ambitie om bij te dragen aan een rijke en levendige Noordzee. Een Noordzee waar de mens geen deel van uitmaakt, is haast ondenkbaar. Het is een van de meest bevaren en beviste zeeën ter wereld. Daarom start ARK samenwerkingen met andere gebruikers van de Noordzee. Samen onderzoeken en implementeren we manieren om het gebruik ten goede te laten komen van mens én ander leven.

Image
Schelpdierbanken

 

Meer informatie

Kennislinks