In het verleden kozen grazers altijd de meest gunstige gebieden om te verblijven. In de zomer de voedselrijke overstromingsvlaktes van rivieren en de kwelders en ’s winters en in het voorjaar droge, maar schrale en voedselarmere gronden om daar de natte tijd door te brengen.

Uit ervaring wisten de dieren het beste tijdstip om te verhuizen. Planten zijn hierop ingespeeld geraakt en hebben door de tijd heen hun groei- en bloeiwijze hierop aangepast.

Jaarrond begrazing

In het huidige Nederland zijn de voedselrijke natuurgebieden aan de kust en langs de rivieren vaak niet meer gekoppeld aan geschikte droge gronden. Grazers kunnen hun oeroude natuurlijke patroon van migratie over korte afstand niet handhaven. Kuddebeheerder FREE Nature helpt hier en daar de natuur een handje door hen in de late herfst te verhuizen van natte voedselrijke gronden naar droge voedselarme gronden en in het (late) voorjaar weer terug.

Video URL
Wandeling door de sneeuw. Video: Dwaalfim.eu

Winterbegrazing

Deze winterbegrazing op droge voedselarme gronden door in het wild levende runderen en paarden speelt een sleutelrol in natuurbeheer. Met name in deze tijd van het jaar eten de dieren veel takken, twijgen en schors, naast de verse aangroei van grassen. Het bos wordt opener en gevarieerder en er ontstaan soortenrijke mantel- en zoomvegetaties. Bomen en struiken krijgen lokaal de kans om op te groeien, maar zullen op andere plekken telkens weer opgegeten worden. Een gevarieerd landschap met planten, bomen en struiken die er van nature thuishoren, is het resultaat!

Meer over winterbegrazing in onze serie over natuurlijke begrazing.