In 1992 zag de visie Levende Rivieren van het Wereld Natuur Fonds het licht. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied. De afgelopen vijfentwintig jaar heeft dat veel opgeleverd voor natuur en landschap langs onze rivieren. Een indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en delfstoffenwinning. Circa 15.000 hectare nieuwe natuur heeft deze visie mede opgeleverd.


Maar er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van natuurontwikkeling en klimaatverandering. In de nieuwe Visie Ruimte voor Levende Rivieren en het bijbehorende Plan Ruimte voor Levende Rivieren staan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van nu. Het is een visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied. Onze visie is geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en recreĆ«ren. Samen kunnen we meer ruimte scheppen voor een levend en klimaatbestendig rivierenland.

Meer informatie over Ruimte voor Levende Rivieren is hier te vinden.

Ruimte voor Levende Rivieren is de visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied: ARK Rewilding Nederland, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, de Natuur en milieufederaties, LandschappenNL en Wereld Natuur Fonds.