In het rivierenlandschap stuiven rivierduinen er tegenwoordig weer lustig op los! Bij storm kun je langs brede zandstranden de duinen gewoon zien groeien. Vanaf windkracht vijf wordt het zand opgeblazen tot metershoge duinen. Vroeger werden deze duinen bemest, ingezaaid en regelmatig afgegraven. Sinds een paar jaar mogen de rivierduinen weer spontaan groeien, zoals in de vrij toegankelijke Klompenwaard en Millingerwaard.


Ongekende bloemenweelde

Tijdens winterstormen wordt het meeste zand verplaatst. Aan het eind van de winter bestaat het duin grotendeels uit kaal zand. In het voorjaar beginnen daarop plantjes te groeien. Duinriet, zegges en handjesgras leggen het zand vast en worden gevolgd door een zomerse bloemenweelde. Honderden verschillende soorten planten bloeien op het warme en kalkrijke zand. Veel planten die alleen langs de rivier voorkomen – de zogeheten stroomdalplanten - groeien op het duin. Het zijn planten die juist houden van deze dynamische, warme en kalkrijke duinen. Zeldzame en mooie planten als Wilde kruisdistel, Brede ereprijs en Grote centauri zijn bijvoorbeeld soorten die zorgen voor een ongekende kleurenpracht. En tussen de planten vliegen en lopen ontelbaar veel insecten, waaronder zandbijen, nachtvlinders en zandloopkevers.


Eenden in konijnenholen

In rivierduinen zijn veel konijnen te vinden. Bergeenden maken hier handig gebruik van door te broeden in verlaten konijnenholen. Kleine plevieren broeden op het kale zand, Veldleeuweriken en Gele kwikstaarten juist op meer begroeide delen.

  • Cipreswolfsmelk
  • Millingerduin
  • Millingerduin
  • Millingerduin
  • Konik