Natuurontwikkeling

Natuurlijke processen

ARK is aanjager van wilde natuur. Dat betekent dat de natuur weer zoveel mogelijk haar gang mag gaan in gebieden waar ARK werkt. Dit resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Onderling verbonden bieden de nieuwe natuurgebieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen.

BONDGENOTEN

Economische en maatschappelijke inbedding van natuur is essentieel. Grote natuurgebieden kunnen miljarden aan inkomsten genereren en bieden kansen voor ruimtelijke ontwikkeling. Activiteiten als delfstofwinning, waterbeheer, stedenbouw en gezondheidszorg zijn beter af met natuurontwikkeling. Recreatie, toerisme en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen zorgen voor sterke lokale economieën.

Pret en gezondheid

Authentieke natuur is spannend, biedt volop mogelijkheden voor leuke activiteiten en draagt ook bij aan onze gezondheid. Miljoenen mensen wonen, werken of recreëren in en rond natuurgebieden en kennen de ecologische, economische en maatschappelijke waarde van natuur. Juist dicht bij de stad vergroot de ontwikkeling van spontane, toegankelijke natuur de kwaliteit van leven voor velen. ARK is dan ook een groot voorstander van vrij toegankelijke natuur.

  • Millingerwaard Oeverbos
  • Beverboom
  • Rund Roemenië Staffan Widstrand / Rewilding Europe