Edelhert in Het Groene Woud

Het edelhert was ruim anderhalve eeuw weg uit de Brabantse natuur. Op 6 maart 2017 keerde deze 'koning van het woud' terug. ARK zette die dag samen met Brabants Landschap 13 edelherten uit in Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Streekorganisatie Het Groene Woud en werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Momenteel wordt in overleg met de streek gewerkt aan uitbreiding van het edelhertengebied in Het Groene Woud. In 2020 heeft een nieuwe natuurbrug over het spoor tussen Eindhoven en Boxtel er voor gezorgd dat het leefgebied met ruim 100 hectare is vergroot naar zo’n 350 hectare.

Video URL
De edelherten worden losgelaten.

Terugkeer van het edelhert in Brabant

Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Brabants Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud. Om precies te zijn in de Scheeken tussen Best en Liempde.

Video URL
Edelherten in Het Groene Woud

Een oeroud patroon

Edelherten hebben eeuwenlang in Nederland geleefd. Door jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving verdwenen de laatste wilde edelherten. Op de Veluwe keerden edelherten al lang geleden terug en recenter ook in de Oostvaardersplassen en in het Weerterbos.

Edelherten zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied. Met hun graasgedrag vormen ze onnatuurlijk scherpe perceelranden om tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur (mozaïekzomen). Zulke natuurlijke overgangen zijn bijzonder rijk aan planten en dieren. Doordat edelherten graag liggen te rollen in modderbaden die ze maken en met hun gewei langs bomen ‘vegen’, maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

Koning van het woud

Het Groene Woud is van nature een vruchtbare streek, die zeer aantrekkelijk is voor edelherten. Er is gestart met de terugkeer van 13 edelherten in een omheind gebied van circa 250 hectare. Deze startgroep is een natuurlijk aantal van een kleine groep edelherten in het wild. Deze groep kan nog langzaam groeien tot een mooie groep edelherten die past in het gebied. De herten zelf zijn op 6 maart 2017 gearriveerd. Vanaf dat moment hebben ook bezoekers de mogelijkheid om de ‘koning van het woud’ te observeren. In juni 2017 zijn ook de eerste edelhertkalfjes geboren.

BETEKENIS VOOR RECREATIE EN TOERISME

In gebieden waar edelherten voorkomen profiteert een reeks van toeristisch-recreatieve ondernemingen zoals hotels, bed- and breakfasts, campings en excursiebureau’s direct of indirect van hun aanwezigheid. Herten oefenen grote aantrekkingskracht uit op recreanten, kinderen, fotografen. Daar komt bij dat ze een spectaculair en heel zichtbaar en hoorbaar bronstritueel hebben. Wandelen, fietsen of kamperen in een omgeving waar edelherten leven, is een belevenis voor jong en oud. De Veluwe en de Ardennen danken een deel van hun bekendheid aan de herten die er leven. De bronsttaferelen trekken jaarlijks veel bezoekers. Net als in die streken kan het hert in Het Groene Woud uitgroeien tot hét natuursymbool. Eén van de poorten is tot het edelhertengebied is het informatiecentrum D'n Liempdsen Herd in Liempde.

Image
Edelherten in Het Groene Woud

NATUURBRUG OVER HET SPOOR

Om mogelijk te maken dat edelherten in meer delen van Het Groene Woud hun rol als grote grazer kunnen vervullen, treffen overheden, natuurorganisaties en andere organisaties diverse voorbereidingen. In 2020 is de aanleg van een ecoduct over de spoorlijn tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven afgerond. Deze natuurbrug, die door ProRail gebouwd is, zorgt dat groot en klein wild veilig kan oversteken. Deze natuurbrug heeft net als het ecoduct over de snelweg A2 een breedte van 50 meter.

ZELF OP PAD

Het Groene Woud is en blijft vrij toegankelijk op wegen en paden. Op de website edelherteninhetgroenewoud.nl van Brabants Landschap is meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied.

  • Burlend edelhert. Foto: Bob Luijks
  • Burlend edelhert. Foto: Christian Gusa

Meer informatie

Kennislinks
Downloads

Partners