Land- en bosbouw exploiteerden eeuwenlang de natuur. In grote delen van Europa leidde dit tot een scherpe scheiding tussen grasland en bossen. Grasland wordt nog altijd zó intensief begraasd en gehooid, dat er geen jonge struiken of bomen kunnen groeien. In bossen staat de houtproductie juist centraal. Ook de grote grazers in deze twee werelden zijn gescheiden: huisvee op de graslanden, en reeën, herten of zwijnen in de bossen. Toch zijn bos en grasland van nature onafscheidelijk en vrij rondtrekkende grazers spelen daarin een belangrijke rol. In feite zijn natuurlijke begrazing, bosvorming en de processen die het bos weer afbreken, de allesoverheersende processen in de ontwikkeling van het Europese natuurlandschap.

Video URL
Dwaalfilm.eu: Mozaïeklandschap dieren

  • Van kort gras tot hoge bomen