Wildlife Comeback studie

26-09-2013

De succesvolle terugkeer van diersoorten naar hun natuurlijke leefgebied. Bever, wisent en zeearend zijn soorten die de afgelopen 50 jaar een opvallende comeback maakten in Europa. Dat blijkt uit de eerste diepgaande studie ooit, die op 26 september 2013 werd gepresenteerd.

Wetenschappers van de Zoological Society of London (ZSL), BirdLife International en de European Bird Census Council (EBCC) werkten samen met deskundigen uit heel Europa om relevante gegevens over de verspreiding en aantallen van geselecteerde soorten te verzamelen. In het resulterende rapport, 'Wildlife Comeback in Europa', wordt beschreven hoe, waarom en waar 37 soorten zoogdieren en vogels zich herstelden gedurende de afgelopen 50 jaar. Het rapport geeft belangrijke lessen voor het behoud van deze en andere soorten.

Professor Jonathan Baillie , ZSL’s Director of Conservation zegt: "Het is essentieel dat we de grote successen in natuurbescherming vieren er van leren. Deze studie helpt ons te begrijpen welke voorwaarden en maatregelen noodzakelijk zijn om een soortgelijke terugkeer van veel andere soorten te bewerkstelligen."

"Wildlife zal terugkeren als wij het toestaan – uit dit rapport blijkt dat," zegt Frans Schepers, Managing Director van Rewilding Europe. "Met voortdurende en goede wettelijke bescherming, met actief ‘boosten’ van bestaande populaties wilde dieren en met herintroducties van soorten, gecombineerd met een toenemende tolerantie ten opzichte van wildlife, zullen er zeker meer soorten volgen."

De Zeearend, een van de grootste roofvogels ter wereld, heeft een indrukwekkend herstel gemaakt na een dramatische achteruitgang en uitsterven in veel landen tussen 1800 en 1970. Met dank aan bescherming groeide de Europese populatie groeide van minder dan 2.500 paren in 1970 tot 9.600 paren in 2010. De soort koloniseerde onlangs nog delen van zijn vroegere leefgebied in Noord- en Midden-Europa.

De wisent, de Europese bizon, Europa’s grootste grazers, stierf in het wild uit in de vroege 20e eeuw als gevolg van overmatige jacht en verlies van leefgebied. Na een grootschalig fok en herintroductie programma op basis van de laatste overgebleven individuen in gevangenschap, werden nieuwe populaties gesticht in natuurgebieden in Midden-en Oost -Europa, met een bolwerk in Polen en Wit-Rusland. De totale populatie bestaat nu uit bijna 3000 wisenten.

Gerben-Jan Gerbrandy, lid van het Europees Parlement en Rapporteur voor Biodiversiteit zegt: "Allereerst laat dit rapport de verbazingwekkende veerkracht van de natuur zien. Verder benadrukt hij het belang van EU-beleid: de Vogel- en Habitatrichtlijn, het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden en de Kaderrichtlijn Water zijn allemaal van wezenlijk belang voor de ondersteuning van deze indrukwekkende terugkeer van wilde dieren. De rewilding van Europa overtreft natuurbescherming, omdat deze iconische soorten unieke mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling creëren.

"Ik ben ervan overtuigd dat slimme investeringen in de natuur enorme economische kansen creëert en ik zal in Brussel hard blijven werken om de rewilding van Europa om te zetten in realiteit," voegt Gerbrandy toe.

De wildlife comeback is niet beperkt tot de soorten in deze studie. Er zijn veel meer soorten die vergelijkbare patronen van herstel laten zien. Ondanks de terugkeer van dit indrukwekkende aantal Europese soorten vogels en zoogdieren gaat er nog steeds biodiversiteit verloren. De resultaten van dit rapport moeten worden gezien in de context van de grote historische achteruitgang. De verspreiding en aantallen van carnivoren, zoals de Euraziatische lynx en de wolf, en vele vogelsoorten, waren al dramatisch laag in het midden van de 20e eeuw in vergelijking met oorspronkelijke aantallen. De opleving van veel soorten moet daarom voorzichtig worden beoordeeld, zo zijn veel soorten zijn nog niet terug op het niveau dat noodzakelijk is om een duurzame populatie veilig te stellen.

De studie werd uitgevoerd in opdracht van Rewilding Europe en werd mede mogelijk gemaakt door de Zweedse Postcode Loterij, het Liberty Wildlife Fund en ARK Natuurontwikkeling.

De resultaten van het rapport zullen begin oktober tijdens het 10e Wereld Wildernis Congres,Wild10, in Salamanca worden gepresenteerd.

Het rapport kan hier worden gedownload.