Beverexcursie Elsloo

01-04-2014

In Elsloo leeft een bever die de gemoederen lokaal flink bezig houdt. Is het een aanwinst voor de natuur, of zorgt het dier voor overlast door het wandelpad over water te zetten? Om deze vragen te beantwoorden organiseren ARK en Staatsbosbeheer op 12 april een excursie naar de Hemelbeek.

De bever van Elsloo houdt de gemoederen flink bezig. Ofschoon de meeste mensen het dier nooit hebben gezien, kan het wandelaars langs de Hemelbeek bij kasteel Elsloo niet ontgaan zijn dat hij er zit. Europa's grootste knaagdier laat nadrukkelijk zijn sporen na.

Deze sporen zijn spectaculair: omgeknaagde bomen, stevige happen uit bomen die nog staan, vernuftig gebouwde dammen, een reusachtige burcht en loopsporen. De omvang van de burcht doet trouwens vermoeden dat het om meer dan één bever gaat. Een paartje? Een hele familie misschien? Of een familie in wording? Beverbaby’s worden geboren in het voorjaar, meestal in mei, als tweeling of drieling. Gezien de ijver waarmee de bever afgelopen maanden zijn burcht heeft opgeknapt, ga je stiekem wel denken dat die gezinsuitbreiding er zit aan te komen.

Voor de natuur is de bever een enorme verrijking. Het dier zélf is al een bijzondere verschijning. Maar behalve dat, draagt hij ook nog eens in hoge mate bij aan de rijkdom van flora en fauna in moerasgebieden. Dat doet hij op verschillende manieren. In moerasbossen zorgt hij met zijn knaagwerk voor open plekken, waardoor kruiden in het bos meer licht en groeikansen krijgen. Deze kruiden zijn op hun beurt groenvoer en nectarbron voor andere dieren. Omgeknaagde bomen zijn voor kleine dieren op de grond bovendien een veilige verstopplek. En dood hout is een uitstekende voedingsbodem voor paddenstoelen.

En dan de beverdammen… Het zijn deze bouwwerken die tot natte voeten bij wandelaars leiden en daardoor tot de discussie: vloek of zegen? Een rijkdom voor de natuur zijn beverdammen zeker. De dammen in de Hemelbeek veroorzaken ‘stuwmeertjes’, de zogenaamde bevermeertjes, alsmede watervalletjes, beekvertakkingen en drassige graslanden. Dat zijn ideale plekken voor amfibieën, libellen, andere waterinsecten en tal van moerasplanten. En daar komen dan weer vogels op af; zoals reigers. Maar ook overvliegende witte en zwarte ooievaars zouden zomaar kunnen landen bij het zien van zulk een aantrekkelijk landschap, reikhalzend naar het gevarieerde aanbod aan snacks. Hemel(beek)se gerechten met dank aan de bever!

Dit alles in ogenschouw nemend is de vraag bij de Hemelbeek: hoe kunnen we ruimte geven aan zowel de bever die hier leeft als aan de wandelaar die hier zijn rondje wil lopen. Het antwoord is gelukkig niet zo moeilijk. Door het vlonderpad in de ondergelopen weide iets hoger te leggen. Dat kan helaas niet van vandaag op morgen, maar Staatsbosbeer doet hiervoor zijn best. Met een beetje geduld en wederzijds begrip en het besef dat de Hemelbeek een van de mooiste beverlocaties in Limburg is, zouden we de vestiging van de bever een kans moeten geven.

Beverexcursie Elsoo
Wanneer: zaterdag 12 april
Tijdstip: 10.00 uur
ocatie: Parkeerplaats Kasteel Elsloo

Wie zelf op pad wil om de beversporen te ontdekken kan een gratis zoekkaart beversporen downloaden.

Contactpersoon

Meer informatie

Downloads