BLOG: Benedenrivieren-gebied

23-12-2014

Wij zijn 5 derdejaars Bos- en Natuurbeheer studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Via Delta Talent werken we aan een opdracht genaamd 'Het Benedenrivierenproject'. Hierbij verzamelen we op verzoek van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kaartmateriaal van het Benedenrivierengebied. Met deze data maken we vlakdekkende kaarten waarmee de beherende organisaties de gebieden kunnen analyseren en bijvoorbeeld kunnen uitzoeken waar de kansen liggen voor bepaalde vegetaties. Inmiddels hebben we al enkele kaarten en analyses kunnen maken. Hieronder afgebeeld zie je ons projectgebied. Zoals je kunt zien omvat het een groot gebied waar veel verschillende dingen spelen.

Image
Benedenrivierengebied

In november hebben we een dagje doorgebracht in ons projectgebied. We zijn begonnen met een rondleiding over het eiland Tiengemeten door Natuurmonumenten waarna we in de middag met Staatsbosbeheer in de Biesbosch zijn geweest. Als je door deze gebieden loopt besef je het niet meteen, maar een gebied waar getijden een rol spelen onder invloed van zoet water is erg zeldzaam in de wereld. Nergens ter wereld vind je een gebied als de Biesbosch. De toekomst van dit gebied is daarom zeer interessant, omdat niemand weet wat het eindstadium zal worden. Hoogtepunten van de dag waren 2 zeearenden, een blauwe kiekendief en zeer interessante vegetatietypen. Een van deze vegetatietypen was een wilgengriend dat langzaam afsterft. Op deze stervende wilgen die boven de grond in andere bomen hingen groeiden al hardhoutooibossoorten, zoals esdoorns en eiken. Dit soort systemen hebben veel tijd nodig en vergen dus veel geduld van de beheerders.

Tot nu toe hebben we onze hoofden gekraakt over deze grote opdracht, maar we gaan de goede richting op. We zijn nu druk bezig met het uitzoeken waar we data missen en maken enkele kaarten en analyses over het gebied. Hiervoor gebruiken we het karteringsprogramma GIS. Daarmee maken we kaarten waar bijvoorbeeld de hoogte en de bodemsoort van het projectgebied op te zien is. Met deze informatie kunnen we vegetatiekaarten maken door de hoogte te koppelen aan de waterstanden. De waterstanden en bodem bepalen hier namelijk waar de verschillende vegetaties voorkomen. Deze analyses maken is leuk om te doen, want je maakt van een lege kaart en kleurenpalet waarop je kan zien wat er gebeurt wat er in de toekomst kan ontstaan.

Het is een leuk project waar heel veel verschillende kanten aan zitten en waar we veel van leren. Na de kerstvakantie hebben we nog 2 weken om te werken aan het rapport. Ons eindproduct zal weer een start zijn voor andere studenten en organisaties die hier op hun beurt plannen en analyses mee kunnen maken.

Gerben Bazelmans, Jasper van Kessel, Sietse Kleinjan, Steven de Kruijf en Thijs Damen.

Contactpersoon