Bosgeelster herontdekt

17-03-2014

Afgelopen week werden bosgeelsterren ontdekt in natuurgebied de Millingerwaard van Staatsbosbeheer. De vorige waarneming dateert uit 1971. Of de zeldzame soort al die jaren is gemist of afwezig was is niet duidelijk.

Afgelopen week ontdekte Marcel Hospers bosgeelsterren in de Millingerwaard. Een spectaculaire waarneming. De soort is een typische vertegenwoordiger van de lentebloeiers die thuishoren in het hardhoutooibos en in de Millingerwaard meer dan 40 jaar lang niet werd gezien.

De bosgeelster is een bolgewasje dat in het vroege voorjaar bloeit. Meestal groeit deze geelster in vochtige voedselrijke bossen. In Nederland komt ze vooral in het oosten van het land in het wild voor. Hier groeien ze vaak op oeverwallen langs riviertjes zoals de Slinge in de Achterhoek en de Geul in Zuid-Limburg.

De vindplaats in de Millingerwaard ligt op een hele grote oeverwal, in het restant hardhoutooibos dat wordt begraasd door runderen en paarden. In het bos groeien ook andere bijzonderheden zoals slangenlook en besanjelier..

In 1971 werd de bosgeelster voor het eerst gevonden in de Millingerwaard. Daarna werd ze niet meer gezien, wat niet per se betekent dat ze er niet aanwezig was. Bosgeelsterren worden nogal eens gemist omdat ze vroeg in het jaar bloeien als veel floristen nog in winterslaap zijn en bosgeelsterren bloeien in sommige jaren niet zodat ze daardoor makkelijk gemist worden. Hopelijk weet de bosgeelster zich hier flink uit te breiden en dat de bolletjes tijdens een volgend extreem hoogwater verspreid worden naar benedenstroomse natuurgebieden.