Europese steur in Diergaarde Blijdorp

18-12-2014

Zo’n 30 scholieren uit Rotterdam Charlois hielpen op 18 december mee om een Europese steur in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp te onthullen, samen met de directeur van Blijdorp, Marc Damen, en Allard Stapel, hoofd externe betrekkingen van het WNF. Daarmee is Blijdorp, voor zover bekend, de eerste dierentuin in West-Europa waar deze zeldzame oervis is te zien.  De Europese steur is zelfs zeldzamer dan de reuzenpanda. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood.

De Europese (of Atlantische) steur is de grootste vis die op onze rivieren kan worden aangetroffen. Ze kunnen meer dan 3,5 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen.

Door het laten zien van een Europese steur probeert Blijdorp haar bezoekers bewust te maken van de bijzonderheid en de waarde van deze inheemse trekvis en het werk aan het herstel van deze zeldzame soort in Nederland. De steur is ter beschikking gesteld door het Duitse Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) in Berlijn. De Duitsers werken graag mee aan het project omdat zij de steur ook graag terug willen in Europa.

Krachten gebundeld

Het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland en Diergaarde Blijdorp, werken samen aan het herstel van de Europese steur in Nederland. Na meer dan 50 jaar afwezigheid keerde de Europese steur in 2012 terug in de Nederlandse rivieren. 47 steuren werden in mei van dat jaar losgelaten in de Oude Maas bij Rotterdam en de Waal bij Nijmegen. 3 jonge steuren werden te water gelaten door Prinses Laurentien samen met kinderen van de Wilhelminaschool uit het Rotterdamse Charlois. Via haar Missing Chapter Foundation zoekt zij de dialoog met kinderen over thema's als duurzaamheid. Leerlingen van de Wilhelminaschool waren ook nu weer bij de onthulling in Blijdorp betrokken. De terugkeer van deze op wereldschaal ernstig bedreigde vis, is een kroon op het werk aan gezondere rivieren.

Video URL
Dwaalfilm.eu: De steur en het Haringvliet

Steur als symbool voor een gezond estuarium

De waterkwaliteit van de Waal en andere rivieren is de laatste decennia flink verbeterd. Desondanks zijn nog vele maatregelen nodig om het Nederlandse estuarium geschikt te maken voor een grote populatie steuren. Maar niet alleen voor de steur. De steur staat symbool voor vele trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als de rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, getijdeverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Een (gedeeltelijk) open Haringvliet is daarmee een belangrijke voorwaarde voor een gezonde populatie Europese steuren.

Contactpersoon