Film klimaatbuffers

13-06-2014

In Nederland worden klimaatbuffers ingezet om mee te groeien met klimaatverandering. Dit zijn natuurgebieden die met behulp van natuurlijke processen zorgen voor waterveiligheid, zowel bij een overschot als een tekort aan water. Ook zorgen ze voor voldoende schoon water. En dat levert beleefbare natuur op waar mensen, dieren en planten van kunnen genieten. Een korte film over Klimaatbuffers werd gemaakt ter ere van de afsltuiting van het programma Klimaatbuffers.

Nat, natter, natst. Voor natuurlijke klimaatbuffers is water geen probleem. Zowel een teveel als een tekort aan water wordt opgevangen met natuurlijke processen. Daarvoor graven we nevengeulen, herstellen veengebieden en moerasbossen of vergroenen de stad. Gebiedseigen water houden we vast met bekkens en in duinen. En we beschermen ons tegen het water met bijvoorbeeld zandplaten, kwelders en biobouwers zoals zeegras.

Video URL
Nederland natuurlijk veilig

Naast waterveiligheid leveren klimaatbuffers fantastische natuur die je moet beleven. Dat kan vanuit je luie stoel met de Dwaalfilm van Lobith tot Hoek van Holland. En afzakkend langs de Maas. Of je gaat met een verrekijker op pad. Zeehonden spotten op de Oosterschelde alwaar de klimaatbuffers Oesterdam en Roggeplaat de golfslag remmen, en daarmee de dijken beschermen. Het project Schoonwatervallei Castricum levert schoon water en velden vol orchideeen. En al voordat de nevengeul bij Beuningen is gegraven voor ruimte voor de rivier, leven er weer bevers en de boomkikker rukt op in de spons Kempen~Broek.

Kortom, Nederland is twintig gebieden rijker die ons helpen beschermen bij klimaatverandering en tegelijkertijd een bezoekje waard zijn. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers is per 1 juni 2014 afgerond. Maar er zijn nog volop kansen om meer klimaatbuffers te realiseren, kijk ook eens op klimaatbuffers.nl.