Graafwerk Beuningen in volle gang

02-10-2014

Deze herfst wordt in de Beuningse Uiterwaarden het graafwerk voor klimaatbuffer Beuningen uitgevoerd. Maar liefst 30.000 kuub grond wordt weggegraven. Aan het eind van dit jaar kan de natuur bezit nemen van het eerste deel van de geul en zijn bezoekers welkom om langs het water te struinen.

Afgelopen jaar werd er in de Beuningse Uiterwaarden al hard gewerkt. Rijkswaterstaat voerde er project Stroomlijn uit. In de stroombaan van het hoogwater werd een deel van het ooibos verwijderd. Dit werk kon heel goed worden gecombineerd met het aanleggen van klimaatbuffer Beuningen. Nu is het graafwerk aan de beurt. De planning is er op gericht in november klaar te zijn. Dertigduizend kuub zand en klei wordt door aannemer Martens en Van Oord vergraven ter realisering van de oostelijke lob van de nevengeul. Voor omwonenden is er vrijwel geen overlast doordat afvoer van de grond per schip gebeurt.

Het graafwerk wordt uitgevoerd door een rupskraan met een geavanceerd gps-systeem aan boord. Daarin zit de ontwerptekening van de geul opgeslagen. De kraanmachinist ziet op zijn beeldscherm precies waar en hoe diep hij graven moet.

De mooie droge septembermaand bespoedigde het graafwerk in de uiterwaard. Maar nu mogen de herfstregens toch snel komen voor een iets hoger waterpeil op de Waal, zodat het zand per schip afgevoerd kan worden.

Deze winter wordt het gebied weer teruggegeven aan de natuur. Waarschijnlijk worden we volgend jaar verrast door bijzondere pionierplanten en waterdieren die bezit nemen van de maagdelijke grond. Misschien broeden er volgend jaar wel kleine plevieren of bouwen bevers er hun burcht. 

Bezoekers zijn ook welkom in het natuurgebied, net als elders in de Beuningse Uiterwaarden. Voor de mooiste wandelingen is er een kaart 'Dwalen langs de Waal' te koop. Deze is onder andere verkrijgbaar in het Dijkmagazijn in Beuningen.