Grensmaascursus

27-03-2014

De dorpsraden van Borgharen en Itteren aan het zuidpuntje Grensmaas hebben besloten om in de voorjaar van 2014 een cursus te organiseren voor de bewoners. Nu de uiterwaard van Borgharen is afgegraven en grotendeels heringericht, en de natuurontwikkeling helemaal aan het begin staat, vinden ze deze scholing wenselijk.

ARK onderschrijft het belang hiervan en werkt graag mee aan deze cursus. ARK heeft afgelopen jaren al lesmaterialen ontwikkeld voor het Rivierpark Maasvallei (waar de Grensmaas doorheen stroomt) in het kader van de cursus voor Grensmaasambassadeurs. Het lesmateriaal bestaat onder andere uit een lezing over begrazing en rivierdynamiek, een bever- en wilde paardencursus en de Dwaalfilm.

Het initiatief toont de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Het streven is dat het enthousiasme en de betrokkenheid door de cursus verder zal toenemen. De bewoners zijn niet alleen degenen die als recreant het meest van hun uiterwaard gebruik maken door te wandelen, struinen, vissen en te kijken, ze zijn ook degenen die een gastheerfunctie vervullen voor bezoekers van buitenaf, die in het dorp Bed & Breakfest, horeca of gewoon de weg zoeken.

De cursus wordt opgezet door IVN Maastricht en in samenwerking met onder andere ARK en Staatsbosbeheer gegeven. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van binnen- en buitenlessen over geologie, rivierlandschap, natuurontwikkeling, begrazing, bevers en andere zoogdieren, flora, vogels en sporen van dieren.

Het is toe te juichen wanneer het initiatief van Borgharen en Itteren door naburige Grensmaasgemeenten zou worden overgenomen.