Herfsttijloos bloeit langs de Grensmaas

16-09-2014

Op de Belgische oever van de Grensmaas, schuin tegenover Meers, bij het voormalige ontgrindingsgebied Maaswinkel staan honderden bloemen van herfsttijloos te pronken in het grasland. Herfstttijloos is een zeldzame en giftige plant. Langs de Grensmaas groeien de roze bloemen in een begraasd natuurgebied.

Afgelopen week brachten natuurbeheerders samen met een journalist en een fotograaf van de Vlaamse krant 'Het belang van Limburg' een bezoek aan het Vlaamse natuurgebied Maaswinkel. Voor een special die zij maken over het Rivierpark Maasvallei struinden zij door het begraasde gebied en waren de ogen vooral gericht op de kudde konikpaarden.
Tussen de wildlevende paarden stonden toefjes roze bloemen te bloeien. Vanuit de verte leken het wel afgevreten exemplaren van zeepkruid, die nog wel eens laag bij de grond tot bloei komen. Maar al snel viel het kwartje: dit waren minstens honderd grote, roze bloemen van de zeldzame herfsttijloos. Een prachtige herfstbloeier, die op het oog veel weg heeft van een grote crocus.

In een ver verleden kwam herfsttijloos meer voor langs de Grensmaas. Door overmatige bemesting van graslanden is deze plant er bijna overal verdwenen. Grote aantallen herfsttijloos groeien nog wel in graslanden langs de Maas stroomopwaarts in Frankrijk. Zaden van die planten spoelen tijdens hoogwater nog steeds naar het noorden. Nu er op steeds meer plekken nieuwe natuur langs de Grensmaas ontstaat is daar ook weer ruimte voor die zaden om te kiemen en tot bloei te komen.

Bijzonder is dat de herfsttijloos groeit in door paarden en runderen begraasd gebied. Herfsttijloos is namelijk erg giftig. Maar net als met andere giftige platen, zoals bijvoorbeeld Jacobs kruiskruid, laten de grote grazers deze planten met rust. De planten kunnen dus bloeien, zaad zetten en hopelijk verspreiden de zaden zich dan weer verder langs de Maas in Nederland.

De meeste natuurgebieden langs de Grensmaas zijn vrij toegankelijk voor publiek en iedereen kan er de komende weken dan ook genieten van de nazomer met talloze bloeiende planten op de grindvlaktes en als uitsmijter bloeiende herfsttijloos in de begraasde graslanden.

Contactpersoon