Libellenexcursie

02-07-2014

In het Kempen~Broek leeft het grootste aantal verschillende soorten libellen van Vlaanderen en van Nederland. Om die reden organiseert ARK Natuurontwikkeling een libellenexcursie op zondag 13 juli 2014 vanaf het Vosseven, aan de Lochtstraat 26 in Stramproy. Ga mee en ontdek de bijzondere libellen die hier in grote aantallen leven. De wandeling start om 13 uur en duurt ongeveer 2 à 3 uur.

Dankzij de vele wateren en moerassen is het Wijffelter- en Stramprooierbroek een libellenparadijs. Diverse grote libellen zoals glazenmakers en korenbouten, maar ook de kleine fraaie weidebeekjuffer en blauwe breedscheenjuffer leven in het bijzondere gebied.
De excursie wordt begeleidt door twee deskundigen van ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting die vertellen over het gebied en de libellen die er leven.

ARK is in de gemeente Weert één van de initiatiefnemers van een gebiedsontwikkelingsproject. Door middel van vrijwillige kavelruil krijgen natuur en landbouw de plekken waar beide het best tot hun recht komen. Zo ontstaat een aantrekkelijk landschap voor plant, dier en mens. Het project biedt tevens interessante mogelijkheden tot kavelruil voor agrariërs. In het project werkt ARK samen met Rentmeester van Soest en andere partners uit de streek, zoals natuurorganisaties, waterschap, agrariërs en gemeenten.

Wilt u ook mee met deze bijzondere excursie? Opgave is verplicht, want vol is vol, via ellen.luijks@ark.eu of 06-23340756. Er kunnen maximaal 20 personen mee. De deelname is gratis.

De excursie gaat alleen door onder goede weersomstandigheden.