Loozerheide wordt vogelwalhalla

16-11-2014

Natuurgebied de Loozerheide in het Kempen~Broek is in de afgelopen maanden een stuk natter geworden. Met geld van de provincie Limburg heeft ARK Natuurontwikkeling dit bijzondere gebied opnieuw ingericht. Waterslurpende populieren zijn gekapt, afwateringsgreppels gedicht en een groot ven is teruggekeerd. Begin november leverde dat al overnachtende kraanvogels op. Een voorbode voor meer bijzondere natte natuur?

Wild plan wordt realiteit

Ooit was de Loozerheide wild, woest en waterig. Sommige plekken zijn nog steeds behoorlijk wild, maar grote delen waren verdroogd en omgevormd in landbouwgrond. In nauw overleg met Natuurmonumenten maakte ARK een wild plan om op deze plek natte natuur te ontwikkelen.
In september 2012 kreeg ARK Natuurontwikkeling een groot deel van het eigendom van de Loozerheide bij Weert overgedragen van zinkfabriek Nyrstar. Daarna volgden nog aankopen van 23 hectare landbouwgrond van vier verschillende agrariƫrs en een grondruil met Defensie. Daarna kon gestart worden met uitvoering van het plan.

In het voorjaar van 2014 verdwenen aangeplante populieren. Deze bomen onttrokken namelijk veel water uit het natuurgebied. Met toevoeging van de laagst gelegen landbouwgrond konden de graafmachines aan de slag. Afgelopen maanden reden vrachtwagens af en aan met in totaal 25.000m3 kubieke meters grond. Deze grond werd weggegraven om een eertijds gedempte moerassige laagte uit te graven. Grote graafmachines haalden de bovenste laag grond weg. Een deel van de grond werd gebruikt om greppels op te vullen zodat water vastgehouden wordt in het natuurgebied. Met een ander deel van de grond werd een uitzichtpunt ingericht. Het werk is nu zo goed als afgerond en het ven kan zich gaan vullen met water.

Image
Toekomstbeeld Loozerheide

Vogelwalhalla

Hoe de Loozerheide eruit zou kunnen gaan zien schetste tekenaar Jeroen Helmer al bij het maken van de plannen: een groot ven, rietkragen, struweel en ruigte. Een waar vogelwalhalla voor tal van moerasvogels waarin hij zelfs kraanvogels tekende.
De eerste vogels - groenpootruiters, krombekstrandlopers, witgatjes - peurden al in de grond van het nieuwe ven terwijl de graafmachines er nog aan het werk waren. Op de ochtend van 8 november zagen vogelaars de eerste kraanvogels die de nacht door hadden gebracht in het gloednieuwe ven. Misschien waren deze 48 kraanvogels wel een voorbode voor een toekomst van de Loozerheide als vaste pleisterplaats of misschien zelfs als broedgebied van kraanvogels.

Natuur realiseer je samen

Grootse projecten realiseer je door intensief samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Op de Loozerheide werkte ARK samen met provincie Limburg als belangrijkste financier, met Nyrstar Budel en Natuurmonumenten die de mogelijkheid gaven gronden te verwerven en met Defensie dat een kleine terugtrekkende beweging maakte. En natuurlijk werkten we samen met omwonenden, vrijwilligers en vogelaars. Samen ontwikkelen we een woest aantrekkelijk natuurgebied.