Overdracht buitenlessen

20-01-2014

Ook komend schooljaar kunnen kinderen weer van alles ontdekken en beleven tijdens de buitenlessen in het Oostvaardersbos. De taak van ARK Natuurontwikkeling zit er daar op, maar enthousiaste vrijwilligers zullen met ondersteuning van Staatsbosbeheer het project voortzetten.

ARK heeft het educatieproject in het Oostvaardersbos in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer ontwikkeld. Het programma is bedoeld voor kinderen van de groepen 6 en 7 van basisscholen uit de directe omgeving. In het voorjaar van 2012 hebben de eerste schoolklassen deelgenomen. De lessen sloegen erg aan en daarom is besloten het aantal lessen uit te breiden in 2013. In het voorjaar van 2013 zijn er vrijwilligers geworven en getraind voor de uitvoering. De vrijwilligers hebben ervaring kunnen opdoen door mee te lopen met de begeleiders van ARK en Staatsbosbeheer.

De taak van ARK zit er op, maar deze enthousiaste vrijwilligers zullen met ondersteuning vanStaatsbosbeheer de lessen in het Oostvaardersbos voortzetten. Aan belangstelling van scholen geen gebrek: er hebben zich al 18 schoolklassen aangemeld voor komend voorjaar!