Start begrazing Geulle aan de Maas

13-10-2014


Bij Geulle aan de Maas heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met FREE Nature en ARK op 7 oktober 2014 een kleine kudde galloway runderen geintroduceerd in de kersvers afgegraven uiterwaard. Hun komst markeert de start van 80 hectare natuurontwikkeling op de Maasoever. 

Geulle aan de Maas, in de gemeente Meerssen, is een van de twaalf locaties langs de Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren waar de rivieroever over een lengte van in totaal 40 kilometer wordt afgegraven voor hoogwaterbescherming, grindwinning en natuurontwikkeling.

De gebieden Borgharen, Roosteren en Proefproject Meers gingen Geulle aan de Maas al voor. In 2024 zal het Grensmaasproject aan Nederlandse zijde helemaal klaar zijn, met als eindresultaat 1250 hectare natuur en een 5 keer hoger beschermingsniveau tegen overstromingen. Aan Vlaamse zijde wordt eveneens natuur ontwikkeld, waardoor straks een robuust natuurgebied ontstaat van enkele duizenden hectares waar de Grensmaas doorheen slingert.


Nu de vegetatie bij Geulle aan de Maas zich nog in de prille pionierfase bevindt, is de invloed van begrazing op de bosontwikkeling het grootst. De momenteel nog kleine zaailingen van bomen en struiken (voornamelijk wilgen en elzen) zijn in deze fase erg gevoelig voor betreding en begrazing. Daardoor kunnen de grazers nu een basis leggen voor de ontwikkeling van een half open landschap.

In 2015, als het voedselaanbod in de uiterwaard groter is geworden, zal de runderkudde uitbreiden. Op den duur zullen ook konikpaarden worden geintroduceerd.

Contactpersoon