Wilde katten geboren in Nederland

06-12-2014

Voor het eerst sinds eeuwen zijn er in Nederland wilde katten in de vrije natuur geboren. ARK Natuurontwikkeling doet onderzoek naar de terugkeer van dit zeer zeldzame dier. Tijdens het onderzoek zijn dit jaar minimaal vijf verschillende wilde katten ontdekt, waarvan twee dieren hier geboren zijn. De terugkeer van de wilde kat verloopt razendsnel.

Onderzoek met cameraval en halsbandzender

ARK Natuurontwikkeling doet met subsidie van de provincie Limburg onderzoek naar de terugkeer van de wilde kat in Zuid-Limburg. De wilde kat is de Europese wilde kat; een andere soort dan de huiskat die wel eens verwildert. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om natuurgebieden en groene verbindingen geschikt te maken voor de wilde kat. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van cameravallen en door dieren van een halsbandzender te voorzien. Uit dit onderzoek blijkt dat er dit jaar minimaal twee wilde katten zijn geboren in het Vijlenerbos. In september werd een jonge wilde kat gefotografeerd door een cameraval en in oktober werd een jong dier gevangen.

Video URL
Wilde_Kat_geboren_in_Nederland_2014

Duitse wilde katten

In de Eifel en Ardennen zit een grote populatie wilde katten. Het aantal wilde katten is er de laatste decennia gegroeid en het begint er vol te raken. Wilde katten gaan op zoek naar een eigen leefgebied als ze volwassen zijn, jonge dieren mogen het leefgebied van hun moeder nog een tijd gebruiken. Dieren waarvoor geen ruimte is gaan zwerven en komen zo op nieuwe plekken terecht. Een aantal van deze wilde katten liep naar Zuid-Limburg en vestigde zich in het Vijlenerbos en aangrenzende bossen in België en Duitsland.

Van geen naar vijf wilde katten

Tot voor kort was de wilde kat uitgestorven in Nederland. De afgelopen tien jaar waren er een paar losse waarnemingen van wilde katten. In 2013 werd uitgebreid onderzoek gedaan en werd er één wilde kat waargenomen. Het is heel bijzonder en onverwacht dat er in 2014 al minimaal vijf wilde katten in Zuid-Limburg vastgesteld zijn, en dat drie van deze dieren van een zender voorzien konden worden.

Image
Cameraval en zenderonderzoek naar wilde kat Foto: Bionet Natuuronderzoek

Voortplanting

De terugkeer verloopt snel, maar dat er dit jaar ook al voortplanting heeft plaatsgevonden is helemaal onverwacht. Het eerste signaal dat er waarschijnlijk wilde katten geboren zijn in Zuid-Limburg kregen de onderzoekers op 25 oktober, toen een kater van ongeveer acht maanden oud werd gevangen. Op deze leeftijd leven jonge wilde katten nog in het leefgebied van hun moeder. Dat betekent dat het dier in Nederland of in elk geval zeer dicht bij de grens geboren moet zijn.

Afgelopen week ontvingen de onderzoekers video's van een jonge wilde kat van enkele maanden oud. De beelden waren in september gemaakt met een cameraval in het Vijlenerbos. Omdat dit duidelijk een jong dier is, staat nu onomstotelijk vast dat er afgelopen zomer in het Vijlenerbos voortplanting is geweest van wilde kat. Dit laat zien dat wilde katten zich er zo thuis voelen dat ze er zelfs al jongen krijgen. En natuurlijk bewijst het dat er minimaal één vrouwtje aanwezig is. De drie gezenderde wilde katten zijn allemaal katers.

Beter leefgebied en verbindingen

Deze ontdekking is een extra stimulans om in Zuid-Limburg meer geschikt leefgebied te ontwikkelen voor wilde katten. Dit leefgebied bestaat uit bossen om te rusten en ruige graslanden met brede gevarieerde bosranden om voedsel te zoeken. Een ander speerpunt van ARK en andere natuurorganisaties is het verbeteren van verbindingen tussen natuurgebieden zodat de wilde katten nieuwe leefgebieden daadwerkelijk kunnen bereiken zonder doodgereden te worden. Dat is ook goed voor heel veel andere diersoorten.

De provincie Limburg financiert het onderzoek naar wilde kat in Zuid-Limburg. Ook de Nationale Postcode Loterij levert een bijdrage. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Bionet Natuuronderzoek, Jasja Dekker Dierecologie, Staatsbosbeheer en Bureau Mulder-natuurlijk.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op pagina over de wilde kat en op de pagina met veelgestelde vragen over het onderzoek.

Roofdiergids

De wilde kat is terug in Nederland. Denk je een wilde kat gezien te hebben, maar weet je het niet zeker? Bestel dan snel de prachtig geillustreerde roofdiergids. Hierin staan de verschillen tussen cyperse huiskat en wilde kat helder uitgelegd met duidelijke tekeningen. En alle andere roofdieren met hun sporen en drollen staan er ook in. Voor 8 euro zit ie voor de kerst in je jaszak. Bestel de Roofdiergids hier.