Zandmotorcongres

31-03-2014

Studenten van diverse opleidingen kregen tijdens het Zandmotor Symposium op 31 maart 2014 de kans om in contact te komen met experts. Op het congres in Kijkduin konden ze in verschillende gesprekken vragen stellen en zichzelf in de kijker spelen. Niet alleen voor de studenten interessant, maar ook voor de experts een kans om de talenten van de nabije toekomst te spreken.

De studenten waren afkomstig van verschillende onderwijsinstellingen (Van Hall Larenstein, Hogeschool Zeeland, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool). De experts op het symposium waren vertegenwoordigers van onder meer Rijkswaterstaat, WNF, Boskalis, Royal Haskoning, ARK, Deltares en IMARES. De studenten werden op basis van eigen interesses gekoppeld aan de aanwezige experts en kregen eerder een voorbereiding op het gebied van “prikkelende vragen stellen”. Naast de speeddates waren er lezingen en workshops en werd een bezoek gebracht aan de Zandmotor zelf. De Zandmotor werd 2,5 jaar geleden bij Ter Heijde aangelegd en geldt als een innovatieve manier van bouwen met natuur. In dit Delta-project wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen om de kust te beschermen tegen zeespiegelstijging en stormen.

Naast goede reacties van experts waren ook de Delta Talent studenten erg positief over de mogelijkheid die ze werd geboden om op een vernieuwende manier direct met experts te praten en over alle nuttige informatie over de Zandmotor zelf.

Delta Talent levert een inspirerende bijdrage aan de opleiding van jonge professionals, om hen te leren inspelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur. Bij Delta Talent worden de nieuwste ruimtelijke inzichten in de praktijk gebracht met een centrale rol voor natuurlijke processen.

Ga voor meer informatie over Delta Talent naar de vernieuwde website op www.deltatalent.nl.

Contactpersoon